Električni generator in elektromotor

Električni generator pretvarja mehansko energijo v električno, elektromotor pa pretvarja električno energijo v mehansko.

Newtonovi zakoni gibanja

Animacija prikazuje tri Newtonove zakone gibanja, ki so povzročili revolucijo v fiziki in utemeljili klasično mehaniko.

Odprava New Horizons

Vesoljska sonda odprave New Horizons je bila izstreljena leta 2006. Proučevala bo Plutona in Kuiperjev pas.

Dizelski motor

Nemški inženir Rudolf Diesel je leta 1893 patentiral princip delovanja motorja z notranjim izgorevanjem.

Vesoljski teleskop Kepler

Z vesoljskim teleskopom Kepler NASA išče Zemlji podobne planete zunaj našega Osončja.

Topla fronta, hladna fronta

Ob srečanju hladnega in toplega zraka nastane hladna fronta ali topla fronta.

Zvezdasti motor

Zvezdasti motor je vrsta letalskega motorja z notranjim zgorevanjem.

Površinska napetost

Površinska napetost je lastnost tekočine, ki ji omogoča zavzeti najmanjšo možno površino.

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno plinsko enačbo.

Odboj in lom svetlobe

Na meji med snovema z različnima lomnima količnikoma se svetlobni žarek lomi oziroma odbije.

Sile

Animacija prikazuje, kako delujejo sile na voziček s kolesi in na drsni voziček.

Radioaktivnost

Radioaktivnost je proces, pri katerem nestabilno atomsko jedro razpade.

Transformator

Transformator je naprava, ki spreminja napetost električnega toka.

Stirlingov motor

Motor z zunanjim izgorevanjem, pri katerem za razliko od motorjev z notranjim izgorevanjem (npr. Ottov motor) izgorevanje poteka zunaj valja.

Breztežnost

Vesoljska ladja je na svojem tiru v stalnem prostem padu.

Gorivna celica

Proizvaja okolju prijazno električno energijo, ki poganja vozila, ustvarja pa jo kemijska reakcija med kisikom in vodikom.

Merkur

Merkur je najmanjši in Soncu najbližji planet v Osončju.

Jupiter

Jupiter je največji planet v Osončju: ima 2,5-krat večjo maso kot vsi ostali planeti skupaj.

Neptun

Neptun je zunanji, od Sonca najbolj oddaljeni planet in najmanjši od plinastih orjakov.

Added to your cart.