Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Sončev mrk

Sončev mrk nastopi, ko se Sonce, Luna in Zemlja navidezno poravnajo in Luna deloma ali...

Mali podkovnjak

Netopirji lovijo in se orientirajo s pomočjo ultrazvoka.

Osončje, orbite planetov

V Osončju kroži 8 planetov na eliptičnem tiru.

Elektromotor na enosmerni tok

Elektromotor pretvarja električno energijo v mehansko; vsebuje trajna magneta in med...

Sile

Animacija prikazuje, kako delujejo sile na voziček s kolesi in na drsni voziček.

Taljenje in zamrzovanje

Med molekulami vode se med zamrzovanjem izoblikujejo vodikove vezi in nastane kristalna...

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno...

Radioaktivnost

Radioaktivnost je proces, pri katerem nestabilno atomsko jedro razpade.

Neptun

Neptun je zunanji, od Sonca najbolj oddaljeni planet in najmanjši od plinastih orjakov.

Odboj in lom svetlobe

Na meji med snovema z različnima lomnima količnikoma se svetlobni žarek lomi oziroma odbije.

Transformator

Transformator je naprava, ki spreminja napetost električnega toka.

Zvezdasti motor

Zvezdasti motor je vrsta letalskega motorja z notranjim zgorevanjem.

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem...

Kondenzator

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Vesoljski teleskop Kepler

Z vesoljskim teleskopom Kepler NASA išče Zemlji podobne planete zunaj našega Osončja.

Alkalna baterija

Naprava, ki spreminja kemično energijo v električno.

Površinska napetost

Površinska napetost je lastnost tekočine, ki ji omogoča zavzeti najmanjšo možno površino.

Stirlingov motor

Motor z zunanjim izgorevanjem, pri katerem za razliko od motorjev z notranjim...

Breztežnost

Vesoljska ladja je na svojem tiru v stalnem prostem padu.

Added to your cart.