Štiritaktni Ottov motor

Animacija prikazuje delovanje motorja, ki se najpogosteje uporablja pri avtomobilih.

Luna

Edini satelit našega planeta: Luna

Električni zvonec

Mehanska naprava, ki deluje s pomočjo elektromagneta.

Jedrska elektrarna

Jerske elekrarne pretvarajo energijo, ki se sprošča med jedrskim zlivanjem, v elektriko.

Nastanek oblakov in padavin

Iz vode, ki izhlapeva, nastanejo oblaki različnih oblik, nato pa voda iz njih v obliki...

Razvoj Osončja

Razvoj Sonca in planetov se je začel z zgoščevanjem oblaka prahu pred okrog 4,5 milijarde...

Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Dinamo (srednja raven)

Dinamo pretvarja mehansko energijo v enosmerni električni tok.

Verižna reakcija

Energija, ki se sprošča med jedrsko cepitvijo, se lahko uporablja v miroljubne in vojaške...

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo...

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Raziskovanje Marsa

Zgradbo Marsa in možne sledi življenja na njem raziskujejo z vesoljskimi sondami in...

Parni stroj Jamesa Watta (18. stoletje)

Vsestransko uporaben parni stroj, ki ga je izboljšal škotski inženir James Watt, je ...

Osnovni delci

Snov sestavljajo kvarki in leptoni, sile pa prenašajo bozoni.

Keplerjevi zakoni gibanja planetov

Johannes Kepler je opredelil tri pomembne zakone, ki opisujejo gibanje planetov.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, ZDA)

Ta fizik, inženir in izumitelj, ki se je večinoma ukvarjal z elektrotehniko, je bil...

Odprava New Horizons

Vesoljska sonda odprave New Horizons je bila izstreljena leta 2006. Proučevala bo Plutona...

Zanimivosti iz geografije - astronomija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja astronomije.

Fiziki, ki so spremenili svet

Ti veliki znanstveniki so odločilno vplivali na napredek fizike.

Added to your cart.