Licence za učitelje, učence in šole

Priporočamo

ZA UČITELJE za prikaze v razredu in priprave doma

licenca za mozaBook CLASSROOM

  • Uporablja ga lahko več učiteljev na eni interaktivni tabli z ločenimi uporabniškimi računi.
  • Uporablja se lahko tudi doma za učne priprave.
  • Interaktivna vsebina (3D animacije, izobraževalni videi) za vse predmete in starosti.
Podrobnosti >
Večjezična različica (24 jezikov)
198.00 EUR
kos
ZA UČENCE za delo v razredu na tabličnih ali osebnih računalnikih s sistemom Windows
85%

mozaBook STUDENT Pack

  • Na laboratorijskih ali njihovih tabličnih računalnikih s sistemom Windows lahko učenci uporabljajo programsko opremo z enako funkcionalnostjo kot programje, ki teče na učiteljevem računalniku.
  • Delo v razredu na tabličnem računalniku s sistemom Windows
  • Opravljanje interaktivne domače naloge
Podrobnosti >
Večjezična različica (24 jezikov)
98.00 EUR 15.00 EUR / Učenec
Učenec
Ta paket prinaša znižano ceno za nakup 20 ali več lincenc mozaBook STUDENT. Lincence, vključene v ta paket, imajo eno samo aktivacijsko kodo, ki aktivira vse kupljene licence. Za delo v razredu s tabličnimi računalniki morate kupiti toliko licenc, kolikor je učencev, ki bodo program uporabljali.
Opozorilo: Za delo v razredu mora imeti učitelj na računalniku licenco mozaBook CLASSROOM, ki jo je mogoče kupiti ločeno.
Primerjaj
mozaWeb
FREE
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT
mozaBook PERSONAL mozaBook
CLASSROOM

Splet

Splet

PC, Tablet

PC, Tablet

PC
Dostop do vsebine
Odpiranje HOME digitalne knjige *
Odpiranje CLASSROOM digitalne knjige *
S kodami v tiskanih učbenikih odprite digitalne različice publikacij.
Odpiranje digitalnih vsebih, vstavljenih v knjige
Odpiranje 3D animacij v medijski zbirki omejeno omejeno
Odpiranje video posnetkov v medijski zbirki omejeno omejeno
Odpiranje orodij in iger omejeno
Sistemske zahteve
Za uporabo z brskalnikom
Potrebna je namestitev
Na kolikih računalnikih se lahko hkrati uporablja? 1 1 1 1 1 1 1
Na kolikih računalnikih je lahko naložena licenca? 1 1 Na eni interaktivni tabli in enem osebnem računalniku.
Razpoložljive funkcije
Na voljo v več jezikih neobvezno neobvezno
Za uporabo na interaktivni tabli
Za uporabo v razredu s projektorjem
Na voljo so funkcije na dotik
Upravljanje razreda, določanje domače naloge
Socialne funkcije, izpolnjevanje domačih obveznosti z licenco mozaWeb PREMIUM
Deljenje prirejene vsebine
Funkcija za uvoz formatov PDF in PPT
Cena / leto (za posamezna naročila) PROSTO DOSTOPNO Posamezno
30.00 EUR / Učenec
- Posamezno
98.00 EUR / Učenec
Posamezno
198.00 EUR / Učitelj
Cena / leto (za šole, ki kupujejo večje količine) - V paketu
12.00 EUR / Učenec
V paketu
15.00 EUR / Učenec
- V paketu
118.00 EUR / Učitelj
* Licence ne vključujejo digitalnih knjig. Knjige lahko posebej kupite v naši spletni trgovini.
Added to your cart.