Zakrasevanje

Zakrasevanje

Kraški pojavi nastanejo kot posledica raztapljanja apnenca in drugih karbonatnih kamnin.

01:51

Geografija

Keywords

apnenec, kras, jama, Naravno, stalaktit, geografija, narava, Zakrasevanje

On-screen labels

Voda prenika skozi razpoke v apnencu, ga raztaplja in povzroča posebne spremembe površja, ki jih imenujemo zakrasevanje., apnenec, dolomit, sol in sadra, Perioda triasa, Era: mezozoik, Začetek: pred 251 milijoni let, Konec: pred 200 milijoni let, Kraška jama, prehoden podzemeljski prostor naravnega nastanka, velik vsaj nekaj metrov
Added to your cart.