Vreme in podnebje

Vreme in podnebje

Podnebje je povprečni letni potek vremena v določenem kraju, ki se spreminja zelo počasi. Vreme pa se lahko spreminja zelo hitro, tudi iz ure v uro.

01:16

Geografija

Keywords

meteorologija, vreme, podnebje, Sonce, Zemlja, Temperatura, vzdušje, oblak, geografija, narava

On-screen labels

Trenutno stanje v ozračju v določenem kraju imenujemo vreme., Podnebje: "povprečno vreme" v določenem kraju v daljšem časovnem obdobju, Značilnosti vremena in podnebja opredeljujemo z elementi, kot so:, sončno sevanje, temperatura, vetrovi, padavine, Podnebni elementi, Veda, ki proučuje vreme, je meteorologija., ionosfera (100 km), mezosfera (50 km), stratosfera (10 km), troposfera
Added to your cart.