Vreme in podnebje

Podnebje je povprečni letni potek vremena v določenem kraju, ki se spreminja zelo počasi. Vreme pa se lahko spreminja zelo hitro, tudi iz ure v uro.

Povezani dodatki

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja...

Ozračje

Zemljina atmosfera nas obdaja na vsaki točki planeta. Njena prisotnost se zdi samoumevna.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah...

Obalni veter

Obalni veter nastane zaradi različnega segrevanja kopnega in morja.

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

The Baikal fault line

The deepest lake in Earth was formed in a rift valley created by the Baikal Rift Zone.

Delovanje ledenikov

Ledenik je ogromna masa ledu, ki neprestano počasi drsi po pobočju.

Valovi

Valovi imajo pomembno vlogo pri oblikovanju obale.

Added to your cart.