Vreme in podnebje

Vreme in podnebje

Podnebje je povprečni letni potek vremena v določenem kraju, ki se spreminja zelo počasi. Vreme pa se lahko spreminja zelo hitro, tudi iz ure v uro.

01:16

Geografija

Keywords

meteorologija, vreme, podnebje, Sonce, Zemlja, Temperatura, vzdušje, oblak, geografija, narava

Povezani dodatki

On-screen labels

Trenutno stanje v ozračju v določenem kraju imenujemo vreme., Podnebje: "povprečno vreme" v določenem kraju v daljšem časovnem obdobju, Značilnosti vremena in podnebja opredeljujemo z elementi, kot so:, sončno sevanje, temperatura, vetrovi, padavine, Podnebni elementi, Veda, ki proučuje vreme, je meteorologija., ionosfera (100 km), mezosfera (50 km), stratosfera (10 km), troposfera

Povezani dodatki

The formation of fog

Fog is a type of cloud that forms close to the surface of the Earth. There are places on the...

Gregorijanski koledar

Gregorijanski koledar je nastal pred skoraj 500 leti na podlagi julijanskega in je najbolj...

The effects of flowing waterbodies in the mountains

The greater the discharge and speed of the water, the stronger its surface-shaping force.

Ledenik (osnovna raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Abrazijske obale

Razdiralna moč morskih valov ustvarja na nekaterih delih obale klife. Oglejmo si, kako to poteka.

El Niño

El Niño je pojav na stičišču zraka in morja, ki nastane vsakih pet let v zahodnem delu...

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana...

Apnenec

Apnenec je sedimentna kamnina z visoko vsebnostjo kalcijevega karbonata.

Added to your cart.