The population of the Earth in 2150

We are witnessing a rapid increase in the world’s population. It will reach 8 billion within just a few years and it will not stop there.

Povezani dodatki

Delovanje naftne vrtine

Naprava za črpanje nafte na površje.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the population. While most people...

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Kako nastane aluminijasta folija?

Ta lekcija prikazuje lastnosti, proizvodnjo in uporabo aluminija.

Razloženo naselje (gozdarska hiša)

Način življenja gozdarjev se je odlično prilagodil možnostim okolja.

Podzemeljski rudnik premoga

V nasprotju z rudniki na površju tukaj ne odstranijo krovnih kamnin, temveč se izkop...

Vesoljski teleskop Hubble

Na delovanje vesoljskega teleskopa Hubble atmosferski vplivi ne učinkujejo.

Added to your cart.