The geographic distribution of the world’s population

The geographic distribution of the world’s population

The world’s population is very unevenly distributed across the globe. Some areas are uninhabited, while others have a population density of around 60,000 people per square kilometre.

02:50

Geografija

Keywords

Prebivalstvo, Earth, gostota prebivalstva, prirastek, eksplozija prebivalstva, demografija, Kitajska, Indija, neenakomerna porazdelitev, zmerno cona, hladna cona, Tropska ali sušna regija, nenaseljen, disperzija, podatki o umrljivosti, Podatki rojstvo, migracije, Prebivalstvena piramida, družba, geografija

Povezani dodatki

Povezani dodatki

Zračni prevoz

Zračni prevoz je najhitrejša in najgospodarnejša oblika prometa.

Železarska industrija (srednja raven)

V železarnah iz železove rude pridobivajo surovo železo.

Developed countries

Developed countries are the engines of the world economy, and they have the highest GNP as well...

Satelitska navigacija

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) sestavlja 24 satelitov. Za določanje našega...

Podzemeljski rudnik premoga

V nasprotju z rudniki na površju tukaj ne odstranijo krovnih kamnin, temveč se izkop...

The mix of the European peoples

During those few thousand years, many kinds of people settled in Europe. Their way of life was...

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the population. While most people...

Vrste umetnih satelitov

Umetne satelite, ki krožijo okoli Zemlje, uporabljamo v civilne in vojaške namene.

Added to your cart.