The effect of pressure change on chemical equilibrium (observation)

Examination of dissolved carbon dioxide in a bottle of carbonated water.

Povezani dodatki

Reakcija amonijaka in vodikovega klorida

Pri reakciji amonijaka in vodikovega klorida nastane ionska spojina, amonijev klorid.

Gorivna celica

Proizvaja okolju prijazno električno energijo, ki poganja vozila, ustvarja pa jo kemijska...

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Exothermic reaction

When heated, powdered sulphur reacts with powdered zinc, releasing heat.

The viscosity of liquids

Have you ever thought about why honey flows so slowly from a spoon compared to water?

Reakcija vodika in kisika

Plinska zmes vodika in kisika je pokalni plin, ki ob vžigu eksplodira.

Adicija

Molekule dveh ali več snovi se spojijo brez nastanka stranskih produktov.

The effect of concentration on chemical equilibrium

Examining the colour of cobalt(II) chloride in water and hydrochloric acid.

Added to your cart.