The World of Bees

Honey bees fly from flower to flower, harvesting nectar and pollen to take them back to the colony.

Povezani dodatki

Mlakarica

Najbolj razširjena vrsta race, prednica udomačenih rac.

Vrste zobovij sesalcev

Zgradba zobovja odseva različne prehranjevalne navade sesalcev.

Lemurs

Lemurs only live on the island of Madagascar. Here are a number of fascinating facts about them.

Zlatoprašni dnevni gekon

Gekoni se lahko premikajo po stenah in stropu. Animacija nam predstavi razlago te...

Zelena žaba

Pogosta vrsta žabe, na primeru katere lahko spoznamo zgradbo dvoživk.

Vzhodni sivi kenguru

Je eden največjih vrečarjev na svetu.

Majski hrošč

Zelo razširjen hrošč, njegova ličinka, ogrc je gospodarski škodljivec.

Nosorogi

Prepoznavni znak nosorogov je rog na sprednjem delu lobanje, ki ga uporabljajo pri napadu in...

Added to your cart.