Salt Production

The evaporation of seawater provides an excellent opportunity for coastal countries to produce salt.

Povezani dodatki

Venera

Venera je drugi planet od Sonca in drugo najsvetlejše telo na nočnem nebu (za Zemljino Luno).

Države Afrike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in...

Razvoj Osončja

Razvoj Sonca in planetov se je začel z zgoščevanjem oblaka prahu pred okrog 4,5 milijarde...

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

The loneliest place on Earth

There is a spot in the open ocean that is 2,688 km away from the nearest land.

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem...

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Protipoplavna zaščita

Poplavne reke lahko povzročajo številne okoljske probleme. Oglejmo si, kako se lahko zaščitimo...

Added to your cart.