Razbarvanje malinovca

Razbarvanje malinovca

Pri tem poskusu bomo prikazali, kako aktivno oglje vsrka malinovec, saj ima zelo veliko specifično površino.

01:27

Kemija

Keywords

adsorpcija, zmožnost vezave, barvanje, malinov sok, oglje, aktivnega oglja, površina, adsorbent, Richard Zsigmondy, Michael Polanyi, Edward Teller, Malina, fizikalno, Poskus, kemija

On-screen labels

Barvila so se vsrkala, Kakovost aktivnega oglja, - specifična površina (400-1600m2/g), - stopnja mikroporoznosti, Volumen vsrkane snovi in hitrost procesa sta odvisna od, - kakovosti adsorbenta, - adsobcijske snovi, - velikosti adsorbenta, - temperature, - sestave raztopine
Added to your cart.