Postvulkanska aktivnost

Postvulkanska aktivnost

Za območja, kjer je postala vulkanska aktivnost manj izrazita ali pa je ponehala, je značilna postvulkanska aktivnost.

02:05

Geografija

Keywords

vulkan, postvolcanična aktivnost, postvolcanic, Islandija, Yellowstone, Nova Zelandija, mirujoč vulkan, solfatara, fumarole, Gejzir, gejzir, Brbotajoče blato, žveplov dima, Vrela voda, tektonike plošč,, notranje sile, narava, geografija

On-screen labels

fumarole, gejzir, solfatara, blatni vulkan
Added to your cart.