Pariška mirovna konferenca

Pariška mirovna konferenca

Predstavitev dogodkov pariške mirovne konference, ki je potekala v versajskem dvorcu po prvi svetovni vojni.

03:41

Zgodovina

Keywords

v 1. svetovni vojni, Párizs környéki békeszerződések, Párizs környéki békék, 1. svetovna vojna, mirovne konference, Compiègne, mirovno pogodbo, Trianon, Saint-Germain, Paris, Neuilly, Sèvres, Triple Entente, Centralne sile, Clemenceau, Lloyd George, Orlando, Woodrow Wilson, Ferdinand Foch, mir, fegyverszüneti egyezmény, revízió, premirje, vojska, pogajanja, Boj, vojna, Nemčija, Avstrija, Francija, Madžarska, Poljska, Češkoslovaška, Romunija, Bolgarija, Puran, Rusija, Avstro-Ogrske, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Velika Britanija, Združene države Amerike, ZDA, komunizem, Észtország, Lettország, Litvánia, Osmansko cesarstvo, Danska, Finska, Belgium, koridor, sovjetska, Kolonija, Zgodovina, Kapitulacija, politika, modern age, Država, stanje, dualista állam

On-screen labels

premirje z Nemčijo 11. novembra 1918, mirovna konferenca v Versaillesu 28. junija 1919, pogoji, ki jih versajska pogodba vsili Nemčiji:, - Nemčija izgubi deset odstotkov ozemlja in prebivalstva ter vse kolonije, - Nemčija ne sme priključiti Avstrije, - Nemčija mora plačevati reparacije, - vojaška moč je omejena na 100.000 mož, Belgija, Pariz, Francija, Luksemburg, Nemčija, Švica, Italija, Saint-Germain, Neuilly, Versailles, Sèvres, Korzika, Sardinija, Avstro-ogrsko cesarstvo, Srbija, Albanija, Grčija, Romunija, Bolgarija, Grčija, Turčija, Črna gora, Avstrija, Madžarska, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Poljska, Češkoslovaška, poljski koridor, Danska, Švedska, Norveška, Rusija, Estonija, Latvija, Litva, Finska
Added to your cart.