Reakcija natrija in vode

Pri reakciji natrija z vodo nastane vodik. Fenolftalein kaže bazičnost.

Added to your cart.