Reakcija kalcija in bakra z vodo

Kalcij (1) proizvaja vodik iz vode, nastane bazična raztopina; baker (2) ne reagira z vodo.

Added to your cart.