pVT-diagram idealnih plinov

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno plinsko enačbo.

Fizika

Keywords

pVT-diagram, idealni plin, plinski zakoni, Boyle-Mariotte zakon, Gay-Lussacov prvi zakon, Drugi zakon Gay-Lussac, p-V-T stanje, izohorna sprememba, izotermični proces, izobarični proces, Vrednost količini, Stanje količina, termodinamika, Temperatura, tlak, Obseg, Plin, temperaturne spremembe, toplotna ekspanzija, fizikalna lastnost, fizika, fizikalno

Povezani dodatki

Scenes

pVT diagram

 • p - Tlak
 • V - Prostornina
 • T - Temperatura
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Stalna temperatura

 • p - Tlak
 • V - Prostornina
 • T = stalna

Ko si p-V-T diagram ogledamo osi T, vidimo dvodimenzionalni p-V diagram, ki opisuje spremembe v prostornini in tlaku plina pri stalni temperaturi.

Ko plin pri stalni temperaturi stiskamo, njegov tlak naraste. Plin sprošča toploto, ko se stiska, in jo absorbira, ko se širi.

To spremembo opisuje Boyle-Mariottov zakon: pri stalni temperaturi sta tlak in prostornina dane količine plina obratno sorazmerna.

Spremembe potekajo vzdolž izoterm.

Stalna prostornina

 • p - Tlak
 • V = stalna
 • T - Temperatura

Ko si diagram p-V-T ogledamo z osi V, vidimo dvodimenzionalni p-T diagram, ki opisuje spremembe v tlaku in temperaturi plina pri stalni prostorni.

Ko plin segrevamo, medtem ko prostornina ostaja enaka, se njegov tlak poveča. To spremembo opisuje Guy-Lussacov drugi zakon: pri stalni prostornini je tlak dane količine plina premo sorazmeren s temperaturo. Spremembe potekajo vzdolž izohor.

Stalni tlak

 • p = stalen
 • V - Prostornina
 • T - Temperatura

Ko si diagram p-V-T ogledamo z osi p, vidimo dvodimenzionalni V-T diagram, ki opisuje spremembe v temperaturi in prostornini plina pri stalnem tlaku.

Ko plin segravamo, medtem ko njegov tlak ostaja enak, se poveča njegova prostornina. Te spremembe opisuje Gay-Lusssacov prvi zakon: pri stalnem tlaku sta prostornina in temperatura dane količine plina premo sorazmerni. Proces poteka vzdolž izobar.

pVT stanje

Korelacije med tlakom, prostornino in temperaturo dane količine idealnega plina lahko opišemo s tridimenzionalnimi grafi, ki prikazujejo tri termodinamične veličine. Možna stanja ravnovesja določajo 3D ploskev. Idealni plini se pojavljajo v stanjih na tej ploskvi. Če torej poznamo vrednosti dveh veličin, lahko določimo vrednost tretje; prostornino plina, na primer, lahko izračunamo, če poznamo njegovo temperaturo in tlak.

Povezani dodatki

Kako deluje hladilnik?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje hladilnika.

Kako deluje klimatska naprava?

Klimatska naprava ohlaja notranji prostor, tako da iz njega odvaja toploto in jo oddaja zunaj.

Štiritaktni Ottov motor

Animacija prikazuje delovanje motorja, ki se najpogosteje uporablja pri avtomobilih.

Dizelski motor

Nemški inženir Rudolf Diesel je leta 1893 patentiral princip delovanja motorja z notranjim izgorevanjem.

Dvotaktni motor

Dvotaktni motor je tip motorja z notranjim zgorevanjem, ki doseže celotni cikel v dveh taktih.

Stirlingov motor

Motor z zunanjim izgorevanjem, pri katerem za razliko od motorjev z notranjim izgorevanjem (npr. Ottov motor) izgorevanje poteka zunaj valja.

Wanklov motor

Rotacijski motor z visoko zmogljivostjo.

Zvezdasti motor

Zvezdasti motor je vrsta letalskega motorja z notranjim zgorevanjem.

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Morska območja

Z globino se spreminjajo fizikalne lastnosti morja, njegovo rastlinstvo in živalstvo.

Parni stroj Jamesa Watta (18. stoletje)

Vsestransko uporaben parni stroj, ki ga je izboljšal škotski inženir James Watt, je povzročil pravo tehnično revolucijo.

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo spremembe agregatnega stanja.

Taljenje in zamrzovanje

Med molekulami vode se med zamrzovanjem izoblikujejo vodikove vezi in nastane kristalna struktura.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Heksagonalna kovinska mreža

Kovine s heksagonalno kovinsko mrežo se težje obdelujejo.

Ploskovno centrirana kubična mreža

Ploskovno centrirana kubična mreža omogoča najbolj tesno povezavo med kovinskimi atomi.

Telesno centrirana kubična mreža

Telesno centrirana kubična mreža je najmanj gosta kovinska mreža.

Temperaturno raztezanje mostov

Dolžina kovinskih ogrodij mostov se spreminja glede na temperaturo.

Added to your cart.