Žveplov dioksid (SO₂)

Žveplov dioksid (SO₂)

Največji povzročitelj kisle deži. Vmesni izdelek pri izdelavi žveplene kisline.

Kemija

Keywords

žveplov dioksid, Molekula, zmanjšanje učinka, žveplasta kislina, kisel dež, proizvodnja žveplove kisline, protibakterijsko delovanje, molekularne oblike, vulkanski plini, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Žveplov dioksid SO₂

Podatki

Molska masa: 64,04 g/mol

Tališče: -75,5 °C

Vrelišče: -10,0 °C

Relativna gostota (zrak = 1): 2,25

Oblika molekule: V oblika

Kot vezi: 119°

Lastnosti

Žveplov dioksid je brezbarven, strupen plin, ki je težji od zraka in ima neprijeten vonj. Dobro se raztaplja v vodi. Njegova vodna raztopina se imenuje žveplena kislina. Žveplov dioksid je reducent, saj razbarva snovi. Ni vnetljiv. Žveplov dioksid je tudi onesnaževalec zraka. Nastaja z gorenjem snovi, ki vsebujejo žveplo. Raztaplja se tudi v padavinah in povzroča kisli dež.

Pojavnost in proizvodnja

V naravi ga najdemo v ognjeniških plinih. Ker ogljikovi in naftni derivati vedno vsebujejo tudi nekaj žvepla, se ob njihovem sežiganju v ozračje sprošča žveplov dioksid. Proizvedemo ga lahko tudi z oksidacijo žvepla in v reakciji med bakrom in žvepleno kislino.

Uporaba

Žveplov dioksid je pomembna surovina pri proizvodnji žveplove kisline. Uporablja se tudi kot belilo, razkužilo, konzervans in hladilno srestvo.

Prostorsko zapolnjen model

Naracija

Povezani dodatki

Žveplasta kislina (H₂SO₃)

Brezbarvna, srednje močna kislina, ki jo poznamo le v vodni raztopini.

Žveplo (S₈)

16. najpogostejši element v zemeljski skorji, je trda snov bledo rumene barve, brez vonja. Najbolj znana spojina je pirit, ki je znana tudi kot "zlato norcev".

Žveplov trioksid (SO₃)

Eden od oksidov žvepla, z vodo formira žvepleno kislino.

Žveplova kislina (H₂SO₄)

Brezbarvna, viskozna, močno korozivna tekočina, ki jo uporabljajo pri številnih postopkih v industriji.

Žveplovodik (vodikov sulfid) (H₂S)

Strupen plin z vonjem gnilega jajca. Tudi termalne in mineralne vode vsebujejo žveplovodik.

Bakrov sulfat (CuSO₄)

Spojina bakra, ki se pogosto uporablja kot pesticid.

Dušikov monoksid (NO)

Je brezbarvni plin, težji od zraka, udeleži se pri izdelavi dušikove kisline.

Ogljikov monoksid (CO)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki zahteva tudi človeška življenja zaradi okvar ogrevalnih naprav.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je nepogrešljiva za življenje na Zemlji.

Sulfatni ion (SO₄²⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz žveplene kisline oddajanjem protona.

Naloge z molekulami III. (Kompleksni ioni)

Naloga za poglabljanje in utrjevanje pojmov, povezanih s kompleksnimi ioni.

Added to your cart.