Zelena evglena (Euglena viridis)

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Biologija

Keywords

Zelena evglena, enocelične, mixotrophic, kloroplast, celično ustece, biček, kontraktilnih celično, eyespot, enocelični evkarionti, prebavna vakuola, Bičkaste alge, fotosinteza, živali, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Zgradba

 • celično ustece - Zelena evglena je miksotrofni organizem: v temi se prehranjuje heterotrofno, hrano sprejema preko celičnega usteca; ob primerni osvetlitvi v njej poteka fotosinteza.
 • biček - Odgovoren je za premikanje celice. Nahaja se na sprednji strani smeri gibanja; s fino dlako porasel organček.
 • očesna pega - Ker v zeleni evgleni lahko poteka tudi fotosinteza, je pri njej prisotna pozitivna fototaksa oziroma premikanje v smeri izvora svetlobe. Očesna pega zazna smer izvora svetlobe.
 • krčljiva vakuola - Krčljiva vakuola ima funkcijo odvajanja odvečne vode in odpadnih snovi iz celice. Koncentracija topljencev v notranjosti celice je višja od sladke vode, ki obdaja celico, zaradi tega voda iz okolja pronica v celico. Zato je potrebno odvečno vodo odstranjevati.
 • celično jedro - Služi prenašanju dednih lastnosti in uravnava metabolizem.
 • skladiščen polisaharid - V zeleni evgleni lahko poteka tudi fotosinteza, torej s pomočjo svetlobne energije proizvaja iz ogljikovega dioksida glukozo. Iz glukoze sintetizira polisaharid, ki ga celica skladišči v obliki zrnc. To je rezervna hrana celice.
 • citoplazma
 • celična membrana
 • kloroplast - Zelena evglena je miksotrofni organizem: v temi se prehranjuje heterotrofno, hrano sprejema preko celičnega usteca; ob primerni osvetlitvi v njej poteka fotosinteza. Fotosinteza poteka v kloroplasti; celica s pomočjo svetlobne energije proizvaja iz ogljikovega dioksida glukozo.
 • vakuola - Vsebuje neprebavljive snovi.
 • prebavna vakuola - Hrana se iz celičnega požiralnika absorbira z endocitozo. Pri tem se zrnca živil ovijejo v prebavni mehurček; to je prebavna vakuola, v kateri poteka prebava.
 • celični požiralnik - Iz celičnega usteca vstopa hrana v celični požiralnik in od tu pride v celico z endocitozo.
 • mitohondrij - ˝Reaktor˝ celice: z razgradnjo organskih snovi proizvaja ATP.

Povezani dodatki

Amoeba proteus

Preprost hetereotrofni enoceličar, ki nenehno spreminja svojo obliko.

Paramecij

Sladkovodni migetalkar, enocelični evkariont.

Fotosinteza

Proces, pri katerem rastline anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo glukozo.

Klorofil

Je zeleno barvilo v rastlinah, ki je nepogrešljivo pri procesu fotosinteze.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Uhati klobučnjak

Meduze so predstavniki prosto plavajočih ožigalkarjev.

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice programirajo, da proizvajajo več virusov.

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Bakterije (okrogle, paličaste, spiralne)

Bakterije lahko razvrščamo tudi po obliki.

Added to your cart.