Zanimivosti iz geografije - družbena geografija

Zanimivosti iz geografije - družbena geografija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja družbene geografije.

Geografija

Keywords

družba, prirastek, gostota prebivalstva, Podatki rojstvo, BDP, Toplogredni učinek, valuta, Onesnaževanje zraka, Globus Zemlje, map, Earth, države, zemljevid sveta, slepi zemljevid, celina, človeški geografija, geografija

Povezani dodatki

Questions

 • Katera je najgosteje naseljena država na svetu?
 • Kateri dve državi imata vsaj milijardo prebivalcev?
 • Katera država ima najmanj prebivalcev?
 • Kdaj je svetovno prebivalstvo doseglo milijardo?
 • Katera celina ima največ prebivalcev?
 • Katera od naslednjih celin ima najmanj prebivalcev?
 • Kateri dve celini imata vsaj milijardo prebivalcev?
 • Katera država je najgosteje naseljena?
 • Katera od naslednjih držav je najredkeje poseljena?
 • Koliko otrok se vsako minuto rodi na svetu?
 • Kaj upošteva BDP, izračunan na osnovi paritete kupne moči?
 • Katera država ima najvišji BDP na osnovi paritete kupne moči?
 • Katera država ima najnižji BDP na osnovi paritete kupne moči?
 • Zakaj je količina ogljikovega dioksida v atmosferi v zadnjih 150 letih narasla?
 • Kateri državi izpuščata največ toplogrednih plinov?
 • Ali drži, da so ZDA država z največ prebivalci na svetu?
 • Ali drži, da ima Indija drugo največje število prebivalcev na svetu?
 • Ali drži, da ima Vatikan najmanj prebivalcev na svetu?
 • Ali drži, da je prebivalstvo sveta ob koncu leta 2015 preseglo 10 milijard?
 • Ali drži, da skupno prebivalstvo Amerik in Avstralije komajda doseže milijardo?
 • Ali drži, da se na svetu vsak dan rodi več kot 300.000 otrok?
 • Ali drži, da bi bila brez toplogrednih plinov povprečna temperatura na Zemlji 30 °C višja?
 • Ali drži, da globalno segrevanje v največji meri povzroča naraščanje količine ogljikovega dioksida v atmosferi?
 • Ali drži, da človeštvo ni glavni razlog za globalno segrevanje?

Scenes

Prebivalstvo sveta

 • Kartogram po prebivalstvu

Prebivalstvo Zemlje se od države do države razlikuje. Na tem kartogramu je popačena velikost držav sorazmerna številu njihovih prebivalcev.

Kitajska je najbolj naseljena država na svetu, saj je v njej leta 2016 živelo okoli 1,4 milijarde ljudi. Druga država z več kot milijardo prebivalci je Indija. Sledijo ji Združene države Amerike (približno 323 milijonov), Indonezija (približno 258 milijonov) in Brazilija (približno 205 milijonov). Zaradi tega so te države na kartogramu zelo velike.

Najmanjša država po prebivalstvu je Vatikan, kjer živi manj kot 1000 ljudi. Sledjo mu Nauru, Tuvalu in Palau. Število prebivalcev na slednjem je manjše kot 20.000. Peta najmanj naseljena država je San Marino, kjer živi nekaj več kot 30.000 prebivalcev. Ker so te države tako majhne, jih komajda vidimo že na navadnem zemljevidu. Na kartogramu so zelo majhne tudi Panama, Namibija in Gvineja-Bissau, ki imajo zelo malo prebivalcev.

Prebivalstvo v milijardah

 • Svetovno prebivalstvo po milijardah
 • Milijarda

Do leta 2016 je število prebivalcev sveta doseglo okoli 7,4 milijarde. V začetku 19. stoletja je prebivalstvo prvič preseglo milijardo in od takrat eksponentno raste. Medtem ko je bilo potrebnih več kot sto let, da smo dosegli naslednji mejnik, dve milijardi, v 1920-ih, je bilo tri milijarde ljudi na svetu že 32 let pozneje, leta 1959. Od takrat se svetovno prebivalstvo poveča za milijardo vsakih 12-13 let.

Vseeno pa je porazdelitev svetovnega prebivalstva neenakomerna. Ozemlja z isto barvo označujejo milijardo prebivalcev. Precej osupljivo je, da skupno število prebivalcev Amerik in Avstralije komaj doseže milijardo (1,03 milijarde leta 2015), medtem ko v jugovzhodni Aziji živi več kot tri milijarde ljudi.

Gostota prebivalstva

 • Več ljudi živi znotraj kroga kot zunaj

Do leta 2016 je število prebivalcev sveta doseglo okoli 7,4 milijarde. V začetku 19. stoletja je prebivalstvo prvič preseglo milijardo in od takrat eksponentno raste. Medtem ko je bilo potrebnih več kot sto let, da smo dosegli naslednji mejnik, dve milijardi, v 1920-ih, je bilo tri milijarde ljudi na svetu že 32 let pozneje, leta 1959. Od takrat se svetovno prebivalstvo poveča za milijardo vsakih 12-13 let.

Gostota prebivalstva je na Zemlji izjemno neenakomerna. V nekaterih predelih je gostota prebivalstva zelo velika, z več kot tistoč ljudmi na kvadratni meter. Najgosteje naseljena država na svetu je Monako, kjer na enem kvadratnem kilometru živi 18.700 prebivalcev. Po drugi strani pa v državah, kot je Namibija, gostota prebivalcev ne doseže niti 3 ljudi na kvadratni kilometer.

Skupno prebivalstvo na območju, označenem s krogom na globusu, je večje od števila prebivalcev v preostanku sveta. Tu na enem kilometru živi več tisoč ljudi, na primer 7740 v Singapuru.

Število rojstev

 • Kartogram po rojstvih

Po svetu se vsak dan rodi 300.000 otrok. Leta 2015 se je rodilo skoraj 140 milijonov otrok; okoli 265 vsako minuto in 4 vsako sekundo. Zanimivo je, da se na leto več otrok rodi v Afriki kot pa v Evropi, Amerikah in na Japonskem skupaj. Zato je Afrika na kartogramu povečana.

BDP

 • Kartogram po BDP

Kartogram prikazuje BDP na prebivalca po pariteti kupne moči.

Pariteta kupne moči (PKM) se uporablja za ocenjevanje, koliko potrošniških izdelkov in storitev je mogoče kupiti v določeni valuti v primerjavi z valuto druge države, upoštevajoč različne cene v različnih državah. Z drugimi besedami, kaže, koliko je denar neke države vreden v drugi državi. BDP, ki temelji na pariteti kupne moči, upošteva, da so v različnih državah cene različne.

Najbogatejša država po BDP (PKM) je Katar s približno 140.000 mednarodnimi dolarji. Katarju sledijo Luksemburg, Singapur, Kuvajt in Brunej. Države z najnižjim BDP (PKM) na prebivalca, z manj kot 1000 mednarodnimi dolarji, so Liberija, Malavi, Burundi, Demokratična republika Kongo in Srednjeafriška republika. Zato ni čudno, da je Afrika na kartogramu tako ozka.

Izpusti toplogrednih plinov

 • Kartogram po izpustih toplogrednih plinov

Toplogredni plini absorbirajo in oddajajo infrardeče sevanje (oziroma toplotno sevanje) v atmosferi, zato se Zemlja vse bolj segreva. Najpomembnejši toplogredni plini so vodni hlapi, ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid in ozon. Brez toplogrednih plinov bi bila temperature Zemlje 30 °C nižja.

Količina ogljikovega dioksida v atmosferi se je zaradi človekovih dejavnosti v zadnjih 150 letih povečala. Zaradi tega se je povečala tudi temperatura atmosfere. Razlog za povečanje vsebnosti ogljikovega dioksida v atmosferi je izgorevanje fosilnih goriv, vključno s premogom, nafto in zemeljskim plinom. Ti se uporabljajo za proizvodnjo elektrike, ogrevanje in za pogon vozil.

Največ toplogrednih plinov izpuščajo Kitajska, ZDA, Indija, Rusija in Japonska. Države z najmanj izpusti toplogrednih plinov so Kiribati, Nauru, São Tomé in Príncipe, Dominikanska republika in Komori. Velikost države na kartogramu je sorazmerna količini izpuščenih plinov z velikim potencialom za segrevanje planeta.

Povezani dodatki

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav sveta.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Administrative divisions of China

A presentation of the major administrative units of China.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Države Afrike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Afrike.

Države Amerike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Amerike.

Države Azije

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Azije.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge daljnosežne posledice.

Kolonializem in dekolonizacija

Ko so nekdanje kolonije dosegle neodvisnost, se je politični zemljevid sveta močno spremenil.

Mesta sveta

Animacija prikazuje geografsko lego pomembnejših mest sveta.

Morja, zalivi

Animacija prikazuje najpomembnejša morja in morske zalive sveta.

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Poledenitev

Zadnja ledena doba se je končala pred približno 10.000 leti.

Politične in gospodarske skupnosti

V zadnjih desetletjih je na svetu nastalo več političnih in gospodarskih skupnosti.

Prometna omrežja

Animacija prikazuje glavne kopenske, vodne in zračne poti ter prometna vozlišča.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Svetovne religije našega časa

Geografska razporeditev (svetovnih) religij ima zgodovinske korenine.

Zanimivosti iz geografije - astronomija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja astronomije.

Zanimivosti iz geografije - fizična geografija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja fizične geografije.

Zemlja

Zemlja je kamniti planet s trdno skorjo in ozračjem, ki vsebuje kisik.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Added to your cart.