Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Povezani dodatki

Zemljino magnetno polje

Severni in južni magnetni pol Zemlje ležita v bližini geografskega severnega in južnega...

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah...

Potovanje v središče Zemlje

Ta lekcija prikazuje notranjo sestavo Zemlje, geosfere in njihove splošne značilnosti.

Gubanje (osnovna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana...

The Formation of the Atacama

The Atacama Desert is the highest-elevation and dryest desert on Earth.

Zakrasevanje

Kraški pojavi nastanejo kot posledica raztapljanja apnenca in drugih karbonatnih kamnin.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi...

Mineral ali kamnina?

V tej lekciji se boste seznanili z minerali in kamninami.

Added to your cart.