Vrste starogrških stebrov

Vrste starogrških stebrov

Dorski, jonski in korintski stebri se razlikujejo po velikosti in okrašenosti.

Likovna umetnost

Keywords

Doric, Jonski, Corinthian, Vrste stolpcev, stolpec, stebrišče, gred, kapital, arhitektura, baza, Osnova, timpanon, v starem veku, Grški, Stara grščina, relief, Friz, kamen

Povezani dodatki

Scenes

Vrste starogrških stebrov

 • korintski - Najbolj okrašena vrsta stebra. Kapitel spominja na čašo, okrašeno z lističi. Trup ima žlebiče in je spodaj širši. Okrašena je tudi baza.
 • jonski - Kapitel tega stebra ima značilen par polžastih zvitkov. Trup ima žlebiče in je spodaj širši. Okrašena je tudi baza.
 • dorski - Najmanj okrašena vrsta stebra s preprostim kapitelom. Trup ima žlebiče in je spodaj širši. Baze ni.

Dorski

 • stebrišče
 • preklada
 • dvokapna streha
 • timpanon - Trikotna okrasna površina na zidu pod dvokapno streho.
 • relief
 • stopničasta ploščad

Jonski

 • stebrišče
 • friz - Večji vodoraven pas pod timpanonom, včasih okrašen z napisi ali reliefi.
 • timpanon - Trikotna okrasna površina na zidu pod dvokapno streho.
 • dvokapna streha
 • preklada
 • stopničasta ploščad

Korintski

 • stebrišče
 • dvokapna streha
 • timpanon - Trikotna okrasna površina na zidu pod dvokapno streho.
 • preklada
 • stopničasta ploščad

Primerjava

 • dorski
 • jonski
 • korintski

Deli stebrov

 • kapitel
 • trup
 • baza

Zgradba stebrov

 • vnaprej izklesan boben
 • moznik (čep)

Starogrški stebri so bili izdelani iz zelo trdega kamna. Bili so izklesani iz kamnite klade ali sestavljeni iz več delov, ki jim pravimo "bobni".

Bobni stebrov so bili najprej izklesani in potem speti skupaj z mozniki oziroma čepi. V bobne so po vzdolžni osi zvrtali luknje in izdolbli zareze, v luknje vstavili kamnite ali kovinske palice, v zareze pa moznike, da so bili bobni ustrezno poravnani. Tako so lahko prosto izbirali stebrno širino in višino, ob upoštevanju položaja stavbe in nosilnosti stebrov.

Kapitel je bil položen na najvišji boben. Stebre so povezovale prečne preklade, ki so težo strehe enakomerno porazdelile med elemente stebrišča. Pri stavbah z zatrepi je bila značilna arhitekturna rešitev trikotno slemensko čelo, imenovano "timpanon", in večji vodoraven pas, okrašen z reliefi, imenovan "friz".

Animacija

Napredna civilizacija in cvetoča kultura starih Helenov oziroma Grkov se med drugim kažeta tudi v arhitekturi. Starogrška arhitektura je izpopolnila gradnjo stebrov ter služila kot strukturni in estetski vzor poznejšim slogom, ki so posegali po helenističnih elementih.

Grške stebre sestavljajo trije elementi. Spodnji del je baza, ki prenaša obremenitev na širšo površino stilobata. Osrednji del ima navpične ali spiralne žlebiče in se postopno zožuje, pravimo mu trup. Zgornji del, ki nosi težo strehe in povečuje podporno površino stebra, se imenuje kapitel. Ta se deli naprej na vrat stebra, ehinus in abakus.

Trije osnovni slogi grške arhitekture so bili dorski, jonski in korintski.

Dorski steber je bil najbolj strog in najmanj okrašen. Baze ni bilo. Trup je imel globoke žlebiče in se je na vrhu zožil. Kapitel je zaključeval kvadraten abakus.

Jonski steber je bil najbolj občutljiv. Imel je zapleteno bazo, najbolj pa je izstopal kapitel v obliki zvitka.

Korintski steber se je razvil iz jonskega. Kapitel je bil bogato okrašen, običajno z izrezljanimi lističi akanta.

Povezani dodatki

Akropola (Atene, 5. stoletje pr. n. št.)

Atenska Akropola, ena najstarejših utrdb na svetu, je dobila zasnovo, kakršno poznamo še dandanes, v času Periklove vladavine.

Olimpija (5. stoletje pr. n. št.)

Mesto antične Grčije so proslavile verske in športne prireditve, ki so jih od l. 776 pr. n. št. tu prirejali vsake štiri leta.

Čudesa starega veka

Od sedmih čudes starega veka so se ohranile le piramide v Gizi.

Atrejeva zakladnica (Mikene, 14. stoletje pr. n. št.)

Kupolasto grobnico v antičnem mestu Mikene povezujejo z legendarnim kraljem.

Birema (antična vojna ladja)

Birema je bila vojna jadrnica z dvema vrstama vesel, značilnim kljunom - ovnom, ki jo je uporabljalo več antičnih ljudstev.

Dionizovo gledališče (Atene, 4. stoletje pr. n. št.)

Gledališče z značilno obliko in odlično akustiko je stalo ob atenski Akropoli.

Grški bogovi

V starogrški mitologiji so se bogovi Olimpa, podobno kot ljudje, zelo razlikovali.

Mikene (2. tisočletje pr. n. št.)

Mesto, po katerem so poimenovali visoko razvito civilizacijo, je bilo prvo naselje v zgodovini z vojaško utrdbo.

Palača v Knososu (2. tisočletje pr. n. št.)

Največja zgradba iz bronaste dobe na otoku Kreta je bila najverjetneje središče minojske kulture.

Secesijska palača (Szeged, Madžarska)

Palača Reök v mestu Szeged je ena najlepših secesijskih zgradb na Madžarskem.

Starogrška hiša

Povprečna starogrška hiša je bila dvoetažna s pravokotnim tlorisom.

Trojanski konj

Po Homerjevem epu je Troja padla zaradi Odisejeve ukane.

Antični atenski meščan z ženo

V atenskem polisu je vladala demokratična ureditev, ki je temeljila na skupnosti polnopravnih prebivalcev.

Apoksiomen

Značilni starogrški kip so našli na dnu Jadranskega morja blizu Lošinja.

Grška lončenina

Mojstrovine starogrških lončarjev so pomembne arheološke najdbe.

Mejniki kiparstva

V prizoru si bomo ogledali pet vrhunskih del zgodovine kiparstva.

Added to your cart.