Vrste prsti (profili)

Vrste prsti (profili)

Animacija prikazuje zgradbo različnih tipov prsti.

Geografija

Keywords

vrste tal, oddelek tal, Prst, Skalnata tla, Higroskopska tla, zonska tla, travna tla, močvirna tla, Slana tla, Peščena zemlja, skeletna tla, aluvialne prsti, Travniška prst, gozdna tla, Rust-rjava tla, kisel pH tal, rendzina, plodnost, delcev tal, humus, Nastanek tal, Rock, pedosfera, Zemeljska skorja, hranilo, stanovanje zemlja, razdrobljenost, vegetacija, preperevanje, ekosistem, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Vrste prsti na Madžarskem

Animacija prikazuje, kje se na Madžarskem nahajajo posamezni tipi prsti.

Onesnaževanje prsti

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja prsti: kmetijstvo, industrija, naselja, odpadki.

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Rdeči bor

Rdeči bor je eden najpogostejših predstavnikov družine borovk in je značilen za Evrazijo.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Kako deluje kombajn?

Kombajni se uporabljajo pri žetvi in spravilu različnih poljščin.

Krčenje gozdov

Krčenje gozdov škodljivo vpliva na okolje.

Kroženje dušika

Dušik v ozračju vežejo bakterije, nato pa ga živa bitja uporabljajo v obliki različnih spojin.

Sloji v gozdu

Slojevitost različnih vrst gozdov je lahko različna.

Divji kostanj

Animacija prikazuje spremembe divjega kostanja v različnih letnih časih.

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško civilizacijo.

Reliefni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje geografske enote in vodovje Karpatskega bazena.

Added to your cart.