Vrste prsti (profili)

Vrste prsti (profili)

Animacija prikazuje zgradbo različnih tipov prsti.

Geografija

Keywords

vrste tal, oddelek tal, Prst, Skalnata tla, Higroskopska tla, zonska tla, travna tla, močvirna tla, Slana tla, Peščena zemlja, skeletna tla, aluvialne prsti, Travniška prst, gozdna tla, Rust-rjava tla, kisel pH tal, rendzina, plodnost, delcev tal, humus, Nastanek tal, Rock, pedosfera, Zemeljska skorja, hranilo, stanovanje zemlja, razdrobljenost, vegetacija, preperevanje, ekosistem, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Giant rivers at the Equator

The largest rivers on Earth are found in the tropical zone.

Natural gas and petroleum

Natural gas and petroleum are among the most important sources of energy and raw materials today.

Zakrasevanje

Kraški pojavi nastanejo kot posledica raztapljanja apnenca in drugih karbonatnih kamnin.

The soil

Soil is the loose, uppermost, fertile layer of the Earth’s crust.

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Eolski reliefi v puščavah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju puščav.

The Baikal fault line

The deepest lake in Earth was formed in a rift valley created by the Baikal Rift Zone.

Abrazijske obale

Razdiralna moč morskih valov ustvarja na nekaterih delih obale klife. Oglejmo si, kako to poteka.

Added to your cart.