Vrste prsti na Madžarskem

Vrste prsti na Madžarskem

Animacija prikazuje, kje se na Madžarskem nahajajo posamezni tipi prsti.

Geografija

Keywords

vrste tal, Madžarska, Prst, rjava gozdna tla, bleda gozdna tla, Peščena zemlja, močvirna tla, Travniška prst, aluvialne prsti, travna tla, Slana tla, Rust-rjava tla, map, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Vrste prsti (profili)

Animacija prikazuje zgradbo različnih tipov prsti.

Onesnaževanje prsti

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja prsti: kmetijstvo, industrija, naselja, odpadki.

Narodni parki Madžarske

Na Madžarskem je deset narodnih parkov.

Reliefni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje geografske enote in vodovje Karpatskega bazena.

Kroženje dušika

Dušik v ozračju vežejo bakterije, nato pa ga živa bitja uporabljajo v obliki različnih spojin.

Upravni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje značilnosti upravne ureditve na Madžarskem.

Added to your cart.