Vodikov peroksid (H₂O₂)

Vodikov peroksid (H₂O₂)

Spojina vodika in kisika. Od vode gostejša tekočina brez barve in brez vonja.

Kemija

Keywords

rezervoar za vodikov peroksid, oksidant, razkužilo, belilo, beljenje, zlomiti se, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Vodikov peroksid H₂O₂

Podatki

Molska masa: 34,014 g/mol

Tališče: -0,41 °C

Vrelišče: 150,2 °C

Gostota (pri 25 °C): 1,4 g/cm³

Lastnosti:

Vodikov peroksid je pri sobni temperaturi brezbarvna tekočina brez vonja. Njeni hlapi dražijo oči in nosno sluznico. Zaradi vodikovih vezi, ki nastanejo med molekulami, se z vodo meša v vseh razmerjih. Je gostejši in bolj viskozen od vode. V molekuli sta dva atoma kisika povezana s šibko perokso vezjo, zato molekula zlahka razpade. Ta proces še pospešujejo določene kovine, kovinske spojine in vročina. Med razpadom nastaneta voda in molekularni kisik. Zaradi tega je močan oksidant. Obarvane snovi razbarva.

Pojavnost in proizvodnja

Vodikov peroksid v kemični industriji izdelujejo s pomočjo katalizatorja.

Uporaba

Nekoč so ga uporabljali za beljenje las. Zdaj se v ta namen uporablja le še redko. Uporabljamo ga za razkuževanje tekstila, usnja, celulozne kaše in vlaken in je ključna sestavina pri izdelavi detergentov za gospodinjstvo in različnih organskih spojin. Vse bolj pomemben postaja pri zaščiti okolja, saj igra pomembno vlogo pri predelavi gospodinjskih in industrijskih odpadkov ter obdelavi odpadnih voda in njihovem čiščenju.

Prostorsko zapolnjen model

Naracija

Povezani dodatki

Hidroksidni ion (OH⁻)

Kompleksni ion ki nastaja iz molekule vode oddajanjem protona.

Kisik (O₂) (srednja raven)

Plin brez barve in vonja, brez katerega ne bi bilo življenja na Zemlji.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Vodik (H₂)

Plin brez barve in vonja, lažji od zraka, najbolj razširjeni element v vesolju.

Kako deluje sušilnik za lase?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje sušilnika za lase.

Reakcija vodika in kisika

Plinska zmes vodika in kisika je pokalni plin, ki ob vžigu eksplodira.

Added to your cart.