Viri električne svetlobe v gospodinjstvu

Viri električne svetlobe v gospodinjstvu

Animacija prikazuje značilnosti gospodinjskih virov svetlobe, od klasičnih žarnic do LED žarnic.

Tehnika

Keywords

svetlobni vir, razsvetljava, luč, Tradicionalna žarnica, halogenske žarnice, kompaktne fluorescentne cevi, LED, žarnica, življenjska doba, žarilna nitka, svetilki LED, LED čip, vtičnica, fluorescentno prevleko, elektronika, električni tok, elektroda, svetloba, Edison, Thomas Edison, toplotno sevanje, elektromagnetni, vidna svetloba, prevajanje toplote, stikalo, elektronska orbitala, Upor, fizika delcev, atomska fizika, tehnologija, fizika

Povezani dodatki

Scenes

Viri električne svetlobe

Klasična žarnica

V klasični, t. i. volframovi žarnici električni tok segreje žarilno nitko, ki nato odda svetlobo. Oddajanje svetlobe temelji na principu vibriranja atomov volframa. Zaradi električnega toka atomi volframa začnejo vibrirati in nato vibracijsko energijo oddajo v obliki fotona.

Steklena bučka klasične žarnice je napolnjena z nevtralnimi plini: z žlahtnimi plini ali dušikom, kajti na zraku bi žarilna nitka ob prisotnosti kisika takoj po vklopu zgorela.

Energijska učinkovitost klasične žarnice je slaba: samo 2 % električne energije se spremeni v svetlobo. Življenjska doba svetilk je približno 1000 ur.

Halogenska svetilka

Halogenske žarnice delujejo na podobnem principu kot klasične svetilke: žarilna nitka odda svetlobo zaradi pretoka električne energije. V žlahtnih plinih okoli žarilne nitke so atomi halogenov, zaradi česar je življenjska doba halogenskih žarnic daljša. Atomi volframa, ki zaradi toplote izparijo, se povežejo s halogenskimi atomi. Nastali volfram halogenid v bližini žarilne nitke zaradi toplote razpade in se atomi volframa odložijo na žarilno nitko.

To upočasni tanjšanje žarilne nitke in poveča življenjsko dobo. Zaradi tega lahko povečamo temperaturo nitke in dobimo boljšo energijsko učinkovitost, kar pomeni varčevanje energije.

Kompaktna fluorescentna sijalka

V kompaktnih fluorescentnih sijalkah elektrode oddajajo elektrone. Notranjost sijalk je napolnjena z žlahtnim plinom, v katerem so tudi atomi živega srebra. Elektroni vzburijo atome živega srebra, ki oddajajo človeškemu očesu nevidni ultravijolični foton. Fluorescenčna prevleka v žarnici absorbira te fotone in jih oddaja kot vidne.

Atomi živega srebra oddajo foton zaradi izstopnih elektronov iz elektrod, ki vzburijo energijo atomov živega srebra. Ko vzburjeni elektroni preidejo v nižjo energijsko stanje, se energijska razlika odda v obliki UV fotonov. Fluorescenčna plast UV fotone spremeni v vidno svetlobo.

Izguba toplote kompaktnih fluorescentnih sijalk je manjša od izgube toplote klasičnih žarnic. Zaradi tega je njihova energijska učinkovitost boljša: oddana svetloba 20 vatne kompaktne sijalke je enaka oddani svetlobi 100 vatne klasične žarnice. Njihova življenjska doba je približno deset tisoč ur, kar je desetkrat več od življenjske dobe klasične žarnice.

LED

V LED žarnicah svetlobo oddajajo LED čipi. LED žarnice, ki so namenjene osvetlitvi zaprtih prostorov, zaradi primerne osvetlitve vsebujejo več LED čipov. LED čip je sestavljen iz dveh polprevodnih plasti, v katerih najdemo prosto gibajoče se naboje. V n plasti so to negativni elektroni, medtem ko so v p plasti pozitivni naboji brez elektronov, t. i. "luknje". Zaradi napetosti se naboji premaknejo in se med združitvijo elektronov ter "lukenj" sprošča energija v obliki fotona.

Življenjska doba LED žarnic lahko presega sto tisoč ur, kar je stokrat več od življenjske dobe klasične žarnice. Njihova energijska učinkovitost je zelo dobra: oddana svetloba 4 vatne LED žarnice je enaka oddani svetlobi 100 vatne klasične žarnice. Dandanes so LED žarnice najbolj varčne in okolju prijazne.

Povezani dodatki

Edisonova žarnica

Ameriški elektroinženir Thomas A. Edison je leta 1879 izumil žarnico, ki je v veliki meri spremenila življenje ljudi.

Električni zvonec

Mehanska naprava, ki deluje s pomočjo elektromagneta.

Električno omrežje

Zagotavlja dobavo električne energije iz elektrarn do porabnikov.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, ZDA)

Ta fizik, inženir in izumitelj, ki se je večinoma ukvarjal z elektrotehniko, je bil nedvomno ena nabolj genialnih osebnosti druge industrijske revolucije.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Kako deluje mobilni telefon?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje mobilnega telefona.

Kako deluje sušilnik za lase?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje sušilnika za lase.

Kondenzator

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

S primernim načrtovanjem in gradnjo sodobnih družinskih hiš lahko veliko prispevamo k varstvu okolja.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Izmenični tok

Pri vrtenju rotorja v magnetnem polju nastaja električni tok.

Javni prevoz na električni pogon

Ker so okolju prijazni, so tramvaji in trolejbusi vse bolj razširjeni v večjih mestih.

Kako deluje hladilnik?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje hladilnika.

Kako deluje LCD-zaslon?

LCD-zaslon prikazuje sliko prek zaslona iz tekočih kristalov.

Kako deluje mikrovalovna pečica?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje mikrovalovne pečice.

Kako deluje optični disk?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje različnih optičnih diskov.

Kako deluje parni likalnik?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje parnega likalnika.

Kako deluje pralni stroj?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje pralnega stroja.

Kako deluje televizor s katodno cevjo?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje televizorja s katodno cevjo.

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Pasivna hiša

V pasivnih hišah je prijetna notranja temperatura zagotovljena brez tradicionalnih načinov ogrevanja in hlajenja.

Kako deluje pipa za vodo?

Animacija prikazuje delovanje treh osnovnih vrst pipe za vodo.

Odboj in lom svetlobe

Na meji med snovema z različnima lomnima količnikoma se svetlobni žarek lomi oziroma odbije.

Prozornost

Animacija pojasnjuje prozornost in neprozornost, delovanje radiografije in pojav, pri katerem nekatere snovi vpijejo le svetlobo določene barve.

Added to your cart.