Upravni zemljevid Nemčije

Upravni zemljevid Nemčije

Animacija prikazuje najpomembnejše enote upravne delitve Nemčije.

Geografija

Keywords

javna uprava, Nemčija, Evropa, Srednja Evropa, province, zvezna vlada, zvezni kancler, Kanclerka, lokalna vlada, stanje, glavno mesto, mesto, Država, Nemščina, Države, map, map znanje, družba, atlas, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Zvezne dežele

 • Baden-Württemberg
 • Bavarska
 • Berlin
 • Brandenburg
 • Bremen
 • Hamburg
 • Hessen
 • Mecklenburg- Predpomorjanska
 • Spodnja Saška
 • Severno Porenje-Vestfalija
 • Porenje-Pfalška
 • Posarje
 • Saška
 • Saška-Anhalt
 • Schleswig-Holstein
 • Turingija

Zvezna republika Nemčija s površino 357 000 km² in 81 milijonov prebivalcev je ena največjih in najgosteje naseljenih evropskih držav.

Nemčija je zvezna republika, ki je upravno razdeljena na dežele in lokalne skupnosti, katerih predstavnike volijo občani. Najvišji upravni organ države je zvezna vlada. Vlado sestavljajo zvezni kancler (predsednik vlade) in zvezni ministri.

Nemčija je sestavljena iz 16 zveznih dežel, od katerih so tri - Berlin, Hamburg, Bremen - mestne dežele. Zvezna dežela Bremen je pravzaprav sestavljena iz dveh mest. Vsaka dežela ima lastno vlado, predsednika vlade in parlament. Zvezne dežele imajo velika pooblastila.

V nemškem upravnem sistemu so lokalne skupnosti okraji, mesta in večje vasi, ki imajo izvoljene predstavnike in župana.

Glavna mesta dežel

 • Stuttgart
 • München
 • Berlin
 • Potsdam
 • Bremen
 • Hamburg
 • Wiesbaden
 • Schwerin
 • Hannover
 • Düsseldorf
 • Mainz
 • Saarbrücken
 • Dresden
 • Magdeburg
 • Kiel
 • Erfurt

Igra

Naloga

Nemčija

 • Nizozemska
 • Belgija
 • Luksemburg
 • Francija
 • Švica
 • Avstrija
 • Češka
 • Poljska
 • Danska
 • Nemčija

Povezani dodatki

Administrative divisions of China

A presentation of the major administrative units of China.

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Države Evrope

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave evropskih držav.

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav sveta.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Mesta sveta

Animacija prikazuje geografsko lego pomembnejših mest sveta.

Politične in gospodarske skupnosti

V zadnjih desetletjih je na svetu nastalo več političnih in gospodarskih skupnosti.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Brandenburška vrata

Brandenburška vrata so bila zgrajena v neoklasicističnem slogu in so danes eden prepoznavnejših simbolov Berlina ter Nemčije.

Added to your cart.