Trst in rogoz

Trst in rogoz

Trst in rogoz sta splošno razširjeni vodni rastlini enokaličnici, ki uspevata v obrežnem pasu.

Biologija

Keywords

nád, rogoz, Trstičje, Obala, stoječe vode, Jezera, sladkovodne, razkošni cvet, spadix, Monokotiloni, Gramineae, perennial, korenika, življenjski prostor, rastlina, biologija

Povezani dodatki

Žita

Žita so rastline, ki jih gojimo zaradi užitnih plodov.

Anatomija lista

Animacija predstavlja glavne vrste listov in razlike med listi enokaličnic ter dvokaličnic.

Koruza

Ena najpomembnejših poljščin enokaličnic.

Primerjava enokaličnic in dvokaličnic

Enokaličnice in dvokaličnice sta veliki skupini kritosemenk.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Užitne razhudnikovke

Družini razhudnikovk pripada nekaj najpomembnejših kulturnih rastlin.

Vegetativni organi rastlin

Ti organi so življenjskega pomena za preživetje in razvoj rastlin.

Evrazijska vidra

Vidra živi v bližini vode in spada v red zveri.

Mlakarica

Na primeru mlakarice bomo spoznali anatomsko zgradbo ptičev.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Sladkovodna školjka bisernica

Mehkužec, ki živi v tekočih vodah.

Vodomec

Značilne barve so vodomcu v pomoč pri lovu in skrivanju.

Vrste sladkovodnih rib

V naših vodah živi veliko različnih vrst rib, ki jih uporabljamo tudi v prehrani.

Zelena žaba

Pogosta vrsta žabe, na primeru katere lahko spoznamo zgradbo dvoživk.

Added to your cart.