Transformator

Transformator

Transformator je naprava, ki spreminja napetost električnega toka.

Fizika

Keywords

transformator, indukcija, netilka, sekundarno tuljavo, tuljava, železno jedro, Linija za prenos, izmenični tok, Izolator, flux, napajanje, kol, Omrežje, Energija, tok, Napetost, Jakost toka, izmenjava energije, električni tok, elektron, electro, stroj, električni, fizika

Povezani dodatki

Scenes

Transformator

 • visokonapetostni daljnovod - Značilna napetost je 120 kV; podpirajo jih 25–40 m visoki jekleni stebri; prenašajo električni tok večinoma zunaj naselij, med transformatorskimi postajami.
 • oskrba prebivalstva z elektriko - Značilna napetost je 0,4 kV; transformatorji, nameščeni na stebrih, zmanjšajo napetost na 230 V, primerno za gospodinjstva.
 • transformator - Spreminja napetost električnega toka; zmanjša jo s 120 kV na 0,4 kV, primerno za oskrbo prebivalstva.

Zgradba

 • navitje - Sprememba napetosti je odvisna od števila njihovih ovojev.
 • ohišje

Delovanje

 • primarno navitje - V njem teče izmenični tok, ki ustvarja spremenljivo magnetno polje v železnem jedru.
 • sekundarno navitje - Spremenljivo magnetno polje železnega jedra v njem inducira električni tok. Razmerje napetosti na primarnem in sekundarnem navitju je enako razmerju števila ovojev primarnega navitja in števila ovojev sekundarnega navitja.
 • železno jedro

Primarno navitje

Sekundarno navitje

Animacija

 • primarno navitje - V njem teče izmenični tok, ki ustvarja spremenljivo magnetno polje v železnem jedru.
 • sekundarno navitje - Spremenljivo magnetno polje železnega jedra v njem inducira električni tok. Razmerje napetosti na primarnem in sekundarnem navitju je enako razmerju števila ovojev primarnega navitja in števila ovojev sekundarnega navitja.
 • železno jedro

Narration

Transformator je naprava, ki spreminja napetost izmeničnega toka. Najenostavnejši transformatorji so sestavljeni iz dveh navitij in skupnega železnega jedra. Izmenični tok, ki teče v primarnem navitju, ustvarja spremenljivo magnetno polje v železnem jedru, to pa inducira električni tok v sekundarnem navitju. Razmerje napetosti na primarnem in sekundarnem navitju je enako razmerju števila ovojev primarnega navitja in števila ovojev sekundarnega navitja. Če je torej število ovojev sekundarnega navitja enako polovici števila ovojev primarnega navitja, transformator napetost zniža na polovico izhodiščne vrednosti.

Tok v primarnem navitju inducira magnetno polje v železnem jedru po pravilu desne roke. Če s prsti desne roke objamemo navitje v smeri toka, kaže palec proti severnemu magnetnemu polu.

Spremenljivo magnetno polje železnega jedra inducira električni tok v sekundarnem navitju po pravilu leve roke. Če z levo roko objamemo navitje, tako da palec kaže v smer spremembe magnetnega pretoka, kažejo ostali prsti v smer toka.

Uporaba transformatorjev je v praksi zelo razširjena. Z njihovo pomočjo se napetost toka iz visokonapetostnih daljnovodov zmanjša na 230 V, kar uporabljamo v gospodinjstvih. Transformatorje imajo vgrajene tudi polnilniki mobilnikov, ti zmanjšajo napetost na 15 V.

Povezani dodatki

Dinamo (srednja raven)

Dinamo pretvarja mehansko energijo v enosmerni električni tok.

Electric motors

Electric motors are present in many areas of our everyday lives. Let's learn about the different types.

Električni generator in elektromotor

Električni generator pretvarja mehansko energijo v električno, elektromotor pa pretvarja električno energijo v mehansko.

Električni zvonec

Mehanska naprava, ki deluje s pomočjo elektromagneta.

Električno omrežje

Zagotavlja dobavo električne energije iz elektrarn do porabnikov.

Elektromotor na enosmerni tok

Elektromotor pretvarja električno energijo v mehansko; vsebuje trajna magneta in med njima navitje, po katerem teče električni tok.

Geotermalna elektrarna

Geotermalna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vroče podzemne vode.

Hidroelektrarna (Hooverjev jez, ZDA)

Jez, ki so ga zgradili na reki Kolorado v ZDA, so poimenovali po enem od nekdanjih ameriških predsednikov.

Izmenični tok

Pri vrtenju rotorja v magnetnem polju nastaja električni tok.

Jedrska elektrarna

Jerske elekrarne pretvarajo energijo, ki se sprošča med jedrskim zlivanjem, v elektriko.

Kako deluje gramofon?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje gramofona.

Kako deluje zvočnik?

Zvočnik pretvarja električni signal v zvok s pomočjo elektromagnetne indukcije.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, ZDA)

Ta fizik, inženir in izumitelj, ki se je večinoma ukvarjal z elektrotehniko, je bil nedvomno ena nabolj genialnih osebnosti druge industrijske revolucije.

Magnetron

One of the most important components of the microwave oven is the magnetron, which produces the microwaves.

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Termoelektrarna (gorivo: ogljikovodiki)

Termoelektrarna proizvaja električno energijo s sežiganjem fosilnih ali obnovljivih goriv.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Vlak na magnetni blazini (maglev)

Eno najsodobnejših prometnih sredstev našega časa dosega hitrost nad 400 km/h.

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega...

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskega jedra je okolju prijazen in praktično neomejen vir energije.

Alkalna baterija

Naprava, ki spreminja kemično energijo v električno.

Kislinski akumulator

Elektrokemične reakcije, ki potekajo v kislinskem akumulatorju, proizvajajo električni tok.

Added to your cart.