The development of lakes

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Geografija

Keywords

jezero, Jezera, stoječe vode, zunanje sile, notranje sile, močvirje, fen, tektonika, Kapsijsko jezero, Bajkalno jezero, veter, kras, stagnirala, morje, vulkan, rudarstvo, ribogojstvo, jez, hidrografija, voda, river, hidrosfera, fizična geografija, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Topografija Zemlje

Animacija predstavlja največje gore, planote, reke, jezera in puščave na Zemlji.

Eolski reliefi v puščavah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju puščav.

Hidroelektrarna (Hooverjev jez, ZDA)

Jez, ki so ga zgradili na reki Kolorado v ZDA, so poimenovali po enem od nekdanjih ameriških predsednikov.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Oblike rečnega reliefa

Reke imajo pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljinega površja; povzročajo erozijo ter prenašajo in odlagajo usedline.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Poledenitev

Zadnja ledena doba se je končala pred približno 10.000 leti.

Trst in rogoz

Trst in rogoz sta splošno razširjeni vodni rastlini enokaličnici, ki uspevata v obrežnem pasu.

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Added to your cart.