Taljenje in zamrzovanje

Taljenje in zamrzovanje

Med molekulami vode se med zamrzovanjem izoblikujejo vodikove vezi in nastane kristalna struktura.

Kemija

Keywords

Taljenje, zamrznitev, sprememba agregatnega stanja, Led, voda, tališče, ledišče, agregatno stanje, trdna, tekoč/-a/-e, tekoče, odvajanje toplote, zmanjšanje toplote, Temperatura, temperaturne spremembe, eksotermna, endotermen, fizikalna lastnost, Kristalizacija, fizika, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Ledeni kristal

  • molekula vode
  • vodikova vez

Taljenje in zamrzovanje

  • led
  • voda
  • led/voda
  • prenos toplote
  • zmanjšanje toplote
  • taljenje
  • zamrzovanje

Če vodi toploto odvzamemo, se bo njena temperatura nižala vse do ledišča, ki znaša 0 stopinj Celzija pri tlaku ene atmosfere. Nadaljnje odvzemanje toplote bo povzročilo tvorjenje ledenih kristalov. Dokler proces ne bo dokončan, temperatura vode ne bo padala.

Če vodni led izpostavimo toploti, bo njegova temperatura naraščala do 0 stopinj Celzija, torej do tališča pri tlaku ene atmosfere. Na tej točki se led začne taliti, zaradi vpliva toplote ledeni kristali začnejo razpadati. Zato do konca taljenja kljub vplivu toplote temperatura ne bo narasla.

Povezani dodatki

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo spremembe agregatnega stanja.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Metan hidrat

Metan hidrat je trdna snov, ki pri nizkih temperaturah nastaja v globini morij zaradi velikega pritiska morske vode.

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno plinsko enačbo.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Kako deluje hladilnik?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje hladilnika.

Poledenitev

Zadnja ledena doba se je končala pred približno 10.000 leti.

Kako deluje sušilnik za lase?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje sušilnika za lase.

Added to your cart.