Štiritaktni Ottov motor

Animacija prikazuje delovanje motorja, ki se najpogosteje uporablja pri avtomobilih.

Povezani dodatki

Gorenje sveče

Sveča se kot svetilo uporablja že od starega veka naprej.

Where does gold come from?

Gold is a rare metal, which is often challenging and dangerous to extract. But where does it...

Zvezdasti motor

Zvezdasti motor je vrsta letalskega motorja z notranjim zgorevanjem.

Eksplozija vodikovega balona

V tem poskusu spoznavamo lastnosti vodikovega plina.

Stirlingov motor

Motor z zunanjim izgorevanjem, pri katerem za razliko od motorjev z notranjim...

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno...

Arhimedov zakon pri plinih

Ali obstaja razlika med težo plastenke, polne zraka, in težo stisnjene plastenke?

Poskus z uničujočimi rezultati

Kako zmečkamo pločevinko, ne da bi uporabili fizično silo? Potrebujemo samo nekaj vode in toplote.

Added to your cart.