Štiritaktni Ottov motor

Animacija prikazuje delovanje motorja, ki se najpogosteje uporablja pri avtomobilih.

Povezani dodatki

Dizelski motor

Nemški inženir Rudolf Diesel je leta 1893 patentiral princip delovanja motorja z...

Arhimedov zakon pri plinih

Ali obstaja razlika med težo plastenke, polne zraka, in težo stisnjene plastenke?

Eksplozija vodikovega balona

V tem poskusu spoznavamo lastnosti vodikovega plina.

Zvezdasti motor

Zvezdasti motor je vrsta letalskega motorja z notranjim zgorevanjem.

Vetrnica, ki jo poganja toplota rok

Kako zavrtimo vetrnico, ne da bi se je dotaknili.

The Bohr model

Among the most significant research carried out in the early 20th century focused on the...

Stirlingov motor

Motor z zunanjim izgorevanjem, pri katerem za razliko od motorjev z notranjim...

Gorenje sveče

Sveča se kot svetilo uporablja že od starega veka naprej.

Added to your cart.