Seme in kalitev

Seme in kalitev

Enokaličnice imajo en klični list, dvokaličnice pa dva.

Biologija

Keywords

Kalitev, fižol, rastlina koruze, enokaličnica, dvokaličnica, Klični list, Jedro, semenska ovojnica, kalček, koreničica, zarodek, endosperm, list, Strok, rastlina, kritosemenk, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Semena

 • fižol
 • koruza
 • (dvokaličnica)
 • (enokaličnica)

Zgradba

 • semenska ovojnica
 • rastni vršiček (plumula) - Razvije se v steblo in liste; poganjek.
 • zarodna korenina (radikula) - Razvije se v koreninski sistem.
 • zarodek (kalček) - Razvije se v rastlino.
 • klični list - Semena enokaličnic imajo samo enega. Njegova naloga je prevajanje hranil iz endosperma v zarodek.
 • klična lista - Semena dvokaličnic imajo dva. Njuna naloga je shranjevanje hranil, ki so potrebna za razvoj zarodka.
 • močnato telo (endosperm) - Shranjuje hranila, potrebna za razvoj zarodka.

Kalitev

 • fižolovo seme
 • koruzno seme
 • (dvokaličnica)
 • (enokaličnica)
 • privzem vode - Pred začetkom kalitve semena vpijajo vodo, zaradi česar se njihov obseg poveča. V semenu se začne razvijati zarodek.
 • zarodna korenina - Pritrdi mlado rastlino v prst. Razvije se v korenine rastline.
 • rastni vršiček - Razvije se v steblo in liste; poganjek.
 • klična lista
 • list - S kloroplasti opravljajo fotosintezo.

Animacija

 • semenska ovojnica
 • rastni vršiček (plumula) - Razvije se v steblo in liste; poganjek.
 • zarodna korenina (radikula) - Razvije se v koreninski sistem.
 • zarodek (kalček) - Razvije se v rastlino.
 • klični list - Semena enokaličnic imajo samo enega. Njegova naloga je prevajanje hranil iz endosperma v zarodek.
 • klična lista - Semena dvokaličnic imajo dva. Njuna naloga je shranjevanje hranil, ki so potrebna za razvoj zarodka.
 • močnato telo (endosperm) - Shranjuje hranila, potrebna za razvoj zarodka.

Narration

Kritosemenke glede na število kličnih listov delimo na enokaličnice in dvokaličnice.

Semena fižola imajo 2 klična lista, v katerih je spravljena zaloga hrane za seme.

Med kličnima listoma se razvije zarodek. Njegova glavna dela sta zarodna korenina in rastni vršiček. Prva se razvije v korenino nove rastline, drugi pa se razvije v steblo in liste, torej v poganjek.

Koruza je enokaličnica, kar pomeni, da ima njeno seme samo en klični list. Njegova naloga je prevajanje hranil iz endosperma v zarodek. V močnatem telesu je shranjena hrana, ki je potrebna za razvoj zarodka; pri koruzi je ta hrana škrob. Zarodek ter njegova zarodna korenina in rastni vršiček so pri semenu koruze dobro vidni.

Med kalitvijo seme vpija vodo in nabrekne. Nato se razpre in zarodna korenina se začne razvijati v korenino. Pri dvokaličnicah razvijajoči se rastni vršiček potisne klična lista nad površino tal, pri enokaličnicah pa klični list ostane pod površino.

Povezani dodatki

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Anatomija lista

Animacija predstavlja glavne vrste listov in razlike med listi enokaličnic ter dvokaličnic.

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

Cvetni prah (pelod)

Rastlinske tvorbe, ki omogočajo oprašitev in oploditev ženske zarodne celice. Pelodna zrna so različnih oblik, značilna za posamezen rod.

Cvetovi kritosemenk

Animacija prikazuje različne tipe cvetov kritosemenk.

Divji kostanj

Animacija prikazuje spremembe divjega kostanja v različnih letnih časih.

Fotosinteza

Proces, pri katerem rastline anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo glukozo.

Hrast

Na primeru hrasta bomo spoznali spremembe na drevesih v različnih letnih časih.

Koruza

Ena najpomembnejših poljščin enokaličnic.

Orjaška sekvoja

Organizem z največjo telesno maso na svetu

Primerjava enokaličnic in dvokaličnic

Enokaličnice in dvokaličnice sta veliki skupini kritosemenk.

Primerjava pravega in nepravega ploda

Osemenje pravega ploda se razvije iz plodnih listov (navadno so zrasli v plodnico pestiča), osemenje nepravega ploda pa iz drugih delov cveta.

Spomladanske rastline

Spoznali bomo tulipan, narciso, navadni mali zvonček ter zgradbo njihovih cvetov.

Užitne razhudnikovke

Družini razhudnikovk pripada nekaj najpomembnejših kulturnih rastlin.

Vegetativni organi rastlin

Ti organi so življenjskega pomena za preživetje in razvoj rastlin.

Življenjski cikel mahov in praprotnic

Animacija primerja življenjski cikel mahov in praprotnic in pomaga razumeti splošni življenjski cikel rastlin.

Added to your cart.