Roboti

S pomočjo robota bomo na prijazen način "poleteli" v matematični svet prostorskih predstav.

Povezani dodatki

Kvader (naloge)

S pomočjo oglišč kvadra lahko določimo robove, diagonale in mejne ploskve.

Kvader

Pokončno prizmo, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik (ostale mejne ploskve so tudi...

Načrtovanje vzporednih premic – prva rešitev

Načrtajmo premico g, ki je vzporedna premici e in gre skozi točko P.

Sofijina pisalna miza

Na primeru pisalne mize odlično prikažemo poglede bolj zapletenih teles.

Svetloba in senca

S spreminjanjem vira svetlobe lahko preučuješ sence, projicirane na ravnine koordinatnega...

Pitagorov izrek na tehtnici

V tem poskusu bomo z uporabo tehtnice dokazali Pitagorov izrek.

Načrtovanje simetrale kota

Posnetek prikazuje načrtovanje simetrale danega kota alfa.

Medsebojna lega geometrijskih elementov v prostoru

Medsebojna lega premic in ravnin v prostoru z upoštevanjem različnih primerov.

Added to your cart.