Roboti

S pomočjo robota bomo na prijazen način "poleteli" v matematični svet prostorskih predstav.

Povezani dodatki

Prostornina krogle (demonstracija)

Z vsoto prostornin "tetraedrov" dobimo približek za prostornino krogle.

Načrtovanje pravokotnice na premico v točki P, ki leži na premici

Dana je premica e in na njej točka P. Načrtajmo pravokotnico g na premico e v točki P.

Prostornina in površina tetrapaka za sok

Posnetek prikazuje, kako izračunamo prostornino in površino kvadra, v konkretnem primeru...

Barvanje kocke

Oglišča, robove in mejne ploskve kocke pobarvaj z različnimi barvami, skladno z navodili...

Načrtovanje kota 45°

Če razpolovimo iztegnjeni kot (180°), dobimo pravi kot (90°). Če razpolovimo tega, dobimo kot,...

Prostornina tetraedra

Pri določanju prostornine tetraedra izhajamo iz prostornine prizme.

Načrtovanje simetrale kota

Posnetek prikazuje načrtovanje simetrale danega kota alfa.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Added to your cart.