Reliefni zemljevid Madžarske

Reliefni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje geografske enote in vodovje Karpatskega bazena.

Geografija

Keywords

Madžarska, topografija, region, Északi-középhegység, Little Hungarian Plain, Dunántúli-középhegység, Velika madžarska ravnica, Dél-Dunántúli domb- és hegyvidék, West Hungarian Borderland, Transdanubija, Danube–Tisza interfluve, Transtisza, Tisza, Donava, Blatno jezero, Karpatske kotline, hidrografija, kulise, fizična geografija, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Panonska kotlina

 • Vzhodne Alpe
 • Dunajska kotlina
 • Zahodnomadžarsko obmejno ozemlje
 • Graška kotlina
 • Mala madžarska ravnina
 • Transdonavsko hribovje
 • Južno transdonavsko hribovje
 • Hribovje med Dravo in Savo
 • Severozahodni Karpati
 • Severnomadžarsko hribovje
 • Velika madžarska ravnina
 • Severovzhodni Karpati
 • Transilvansko hribovje
 • Transilvanska kotlina
 • Južni Karpati
 • Vzhodni Karpati

Glavne pokrajine

 • Zahodnomadžarsko obmejno ozemlje
 • Mala madžarska ravnina
 • Transdonavsko hribovje
 • Južno transdonavsko hribovje
 • Severnomadžarsko hribovje
 • Velika madžarska ravnina

Pokrajine

 • Mosonska ravnina
 • Szigetköz
 • Hanság
 • Győrska kotlina
 • Rábaköz
 • Sopronsko hribovje
 • Hribovje Kőszeg
 • Alpokalja
 • Gričevje Kemeneshát
 • Tapolška kotlina
 • Hribovje Bakony
 • Balatonske višine
 • Polotok Tihany
 • Vértes
 • Hribovje Velence
 • Hribovje Gerecse
 • Donavski pas
 • Visegrájsko hribovje
 • Hribovje Pilis
 • Hribovje Dunazug
 • Hribovje Budim
 • Hribovje Börzsöny
 • Peštanska ravnina
 • Badacsony
 • Őrség
 • Gričevje Zala
 • Gričevje Somogy (Notranji Somogy)
 • Zunanji Somogy
 • Transdanubia
 • Drávamellék
 • Hribovje Mecsek
 • Gričevje Baranya
 • Hribovje Villány
 • Mezőföld
 • Slana ravnica
 • Gričevje Tolna
 • Gričevje Szekszárd
 • Sárköz
 • Kiskunság
 • Planota med Donavo in Tiso
 • Aluvialni plato Bácska
 • Gričevje Gödöllő
 • Jászság
 • Nagykunság
 • Tiszántúl
 • Planota Maros-Körös
 • Pokrajina Körös
 • Hajdúság
 • Nógrádska kotlina
 • Mátra
 • Mátraalja
 • Bükk
 • Bükkalja
 • Regija Karancs-Medves
 • Hortobágy
 • Nyírség
 • Borsodska kotlina
 • Aggtelekški kras
 • Cserehát
 • Hribovje Tokaj-Eperjes
 • (Hribovje Zemplén)
 • Hegyalja
 • Bodrogköz
 • Ravnina Szatmár

Vodovje

 • Leitha
 • Jezero Fertő
 • Mala Donava
 • Vág (Vah)
 • Nyitra (Nitra)
 • Garam (Hron)
 • Donava
 • Raba
 • Marcal
 • Zala
 • Blatno jezero
 • Malo Blatno jezero
 • Jezero Velence
 • Mura (Mur)
 • Drava
 • Sió
 • Donavski kanal
 • Jezero Fehér
 • Tisa
 • Körös
 • Maros (Mureş)
 • Zagyva
 • Berettyó
 • Ipel
 • Sajó
 • Jezero Tisza
 • Hernád (Hornad)
 • Bodrog
 • Jezero Hortobágy
 • Vzhodni kanal
 • Szamos (Someș)
 • Sava

Povezani dodatki

Upravni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje značilnosti upravne ureditve na Madžarskem.

Narodni parki Madžarske

Na Madžarskem je deset narodnih parkov.

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Javni prevoz na električni pogon

Ker so okolju prijazni, so tramvaji in trolejbusi vse bolj razširjeni v večjih mestih.

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Topografija Zemlje

Animacija predstavlja največje gore, planote, reke, jezera in puščave na Zemlji.

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Vrste prsti (profili)

Animacija prikazuje zgradbo različnih tipov prsti.

Vrste prsti na Madžarskem

Animacija prikazuje, kje se na Madžarskem nahajajo posamezni tipi prsti.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Added to your cart.