Reakcija vodika in kisika

Reakcija vodika in kisika

Plinska zmes vodika in kisika je pokalni plin, ki ob vžigu eksplodira.

Kemija

Keywords

Pokalni, vodikov plin, kisika, kemična, Reakcija, Združenje, eksplozija, molekula vodika, molekula kisika, odvajanje toplote, molekula vode, voda, Kurilna vrednost:, bang, toplota zgorevanja, Plin, proizvod izgorevanja, mešanica, Anorganska kemija, oksihovodik, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Cepelin, LZ 129 Hindenburg

Cepelin je vodljiv zrakoplov s trdim ogrodjem.

Cepelin, LZ 17 Sachsen (1913)

Cepelin je vodljiv zrakoplov s trdim ogrodjem.

Gorenje sveče

Sveča se kot svetilo uporablja že od starega veka naprej.

Gorivna celica

Proizvaja okolju prijazno električno energijo, ki poganja vozila, ustvarja pa jo kemijska reakcija med kisikom in vodikom.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Kompleksni ion ki nastaja iz molekule vode oddajanjem protona.

Kisik (O₂)

Najbolj pogosti plin, nepogrešljiv za življenje na Zemlji.

Kisik (O₂) (srednja raven)

Plin brez barve in vonja, brez katerega ne bi bilo življenja na Zemlji.

Klor (Cl₂)

Predstavnik halogenov. Strupen plin zelenkasto rumene barve, ki ima močan, dušljiv vonj.

Oksonijev ion (H₃O⁺)

Kompleksni ion, ki je odgovoren za kislost.

Termoelektrarna (gorivo: ogljikovodiki)

Termoelektrarna proizvaja električno energijo s sežiganjem fosilnih ali obnovljivih goriv.

Vezi v vodikovi molekuli

Med atomi vodikove molekule je kovalentna vez.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Vodik (H₂)

Plin brez barve in vonja, lažji od zraka, najbolj razširjeni element v vesolju.

Vodikov peroksid (H₂O₂)

Spojina vodika in kisika. Od vode gostejša tekočina brez barve in brez vonja.

Added to your cart.