Prozornost

Prozornost

Animacija pojasnjuje prozornost in neprozornost, delovanje radiografije in pojav, pri katerem nekatere snovi vpijejo le svetlobo določene barve.

Fizika

Keywords

Prozornost, filter za barve, absorpcija barva, motnost, Absorpcija, Barva, steklo, Rentgenski film, X-sevanje, Rentgenski, Foton, svetloba, delcev, val, svetlobni žarek, filter, kvantna mehanika, kvantna fizika, kvantum, atom, fizika

Povezani dodatki

Scenes

Makroraven

 • prozorni predmet - Prepušča svetlobo, ki pade nanj.
 • neprozorni predmet - Vpija svetlobo, ki pade nanj.

Mikroraven

 • prozorna snov - Fotoni ne vzbujajo njenih atomov, zato prepušča svetlobo.
 • neprozorna snov - Fotoni vzbujajo njene atome. Foton se absorbira in elektron atoma preide v višje energijsko stanje. Ko se elektron vrne v prvotno stanje, odda foton. Ta vzbudi drug atom in tako naprej. Foton zato ne more skoznjo, ta pa ne prepušča svetlobe.

Atomska raven

 • atom - Vzbudi ga absorbirani foton, njegov elektron preide v višje energijsko stanje. Ko se elektron vrne v prvotno stanje, odda foton, ki je iste barve kot absorbirani foton.

Delci (atomi in molekule) neprozornih snovi absorbirajo fotone. Fotoni vzbudijo atomske delce in elektroni v njih preidejo v višje energijsko stanje. Ko elektron odda foton iste valovne dolžine, se vrne v prvotno stanje. Oddani foton vzbudi elektron drugega atoma in tako naprej. Fotoni ostanejo ujeti znotraj neprozornih snovi.

Barvni filtri

 • cianov filter - Absorbira rdečo svetlobo, prepušča pa modro in zeleno komponento bele svetlobe. Mešanica modre in zelene svetlobe je cianove barve.
 • rumeni filter - Absorbira modro svetlobo, prepušča pa rdečo in zeleno komponento bele svetlobe. Mešanica rdeče in zelene svetlobe je rumene barve.

Nekatere snovi vpijajo ali odbijajo svetlobo različne valovne dolžine (različnih barv) v različni meri. Te snovi lahko delujejo kot barvni filtri in spremenijo barvo svetlobe. Če na primer določena snov vpija modro svetlobo, prepušča pa rdečo in zeleno, in jo osvetlimo z belo svetlobo, dobimo rumeno svetlobo.

Barvni filtri – mikroraven

 • atom - Vzbudi ga absorbirani foton. Ne morejo ga vzbuditi fotoni katere koli barve. Rumeni barvni filter absorbira fotone modre svetlobe.
 • vstopna bela svetloba
 • izstopna rumena svetloba - Barvni filter absorbira modro svetlobo, zato je rumene barve.
 • atom - Vzbudi ga absorbirani foton. Ne morejo ga vzbuditi fotoni katere koli barve. Cianov barvni filter absorbira fotone rdeče svetlobe.
 • vstopna bela svetloba
 • izstopna cianova svetloba - Barvni filter absorbira rdečo svetlobo, zato je cianove barve.

Barvni filtri – atomska raven

 • atom - Vzbudi ga absorbirani foton. Ne morejo ga vzbuditi fotoni katere koli barve. Rumeni barvni filter absorbira fotone modre svetlobe.
 • atom - Vzbudi ga absorbirani foton. Ne morejo ga vzbuditi fotoni katere koli barve. Cianov barvni filter absorbira fotone rdeče svetlobe.

Radiografija

 • rentgenski film - Na njem se izrišejo naši organi in tkiva, odvisno od tega, v kolikšni meri prepuščajo oz. absorbirajo rengentsko sevanje.
 • rentgensko sevanje - Oblika elektromagnetnega sevanja, podobno kot vidna svetloba, le da ima precej krajšo valovno dolžino. Nekatera tkiva v človeškem telesu rentgenske žarke prepuščajo, druga (npr. kosti) pa jih vpijajo. Ta pojav omogoča slikanje notranjosti telesa z rentgenskimi napravami.

Rentgensko sevanje je oblika elektromagnetnega sevanja, podobno kot vidna svetloba, le da ima precej krajšo valovno dolžino. Nekatera tkiva v človeškem telesu rentgenske žarke prepuščajo, druga (npr. kosti) pa jih vpijajo. Radiografija je ena najpogostejših metod slikanja telesa v medicini.

Animacija

 • prozorni predmet - Prepušča svetlobo, ki pade nanj.
 • neprozorni predmet - Vpija svetlobo, ki pade nanj.
 • neprozorna snov - Fotoni vzbujajo njene atome. Foton se absorbira in elektron atoma preide v višje energijsko stanje. Ko se elektron vrne v prvotno stanje, odda foton. Ta vzbudi drug atom in tako naprej. Foton zato ne more skoznjo, ta pa ne prepušča svetlobe.
 • cianov filter - Absorbira rdečo svetlobo, prepušča pa modro in zeleno komponento bele svetlobe. Mešanica modre in zelene svetlobe je cianove barve.
 • rumeni filter - Absorbira modro svetlobo, prepušča pa rdečo in zeleno komponento bele svetlobe. Mešanica rdeče in zelene svetlobe je rumene barve.
 • atom - Vzbudi ga absorbirani foton. Ne morejo ga vzbuditi fotoni katere koli barve. Rumeni barvni filter absorbira fotone modre svetlobe.
 • vstopna bela svetloba
 • izstopna rumena svetloba - Barvni filter absorbira modro svetlobo, zato je rumene barve.
 • rentgenski film - Na njem se izrišejo naši organi in tkiva, odvisno od tega, v kolikšni meri prepuščajo oz. absorbirajo rengentsko sevanje.
 • rentgensko sevanje - Oblika elektromagnetnega sevanja, podobno kot vidna svetloba, le da ima precej krajšo valovno dolžino. Nekatera tkiva v človeškem telesu rentgenske žarke prepuščajo, druga (npr. kosti) pa jih vpijajo. Ta pojav omogoča slikanje notranjosti telesa z rentgenskimi napravami.

Narration

Prozorni predmeti prepuščajo svetlobo, ki potuje skoznje, neprozorni pa jo vpijajo. Da bi razložili ta pojav, moramo razumeti absorpcijo osnovnih delcev svetlobe, fotonov.

Delci snovi (atomi in molekule) lahko absorbirajo fotone. Fotoni vzbudijo atomske delce in elektroni v njih preidejo v višje energijsko stanje. Ko elektron odda foton iste valovne dolžine, se vrne v prvotno stanje. Oddani foton vzbudi elektron drugega atoma in tako naprej. Fotoni ostanejo ujeti znotraj neprozornih snovi.

Delcev ne morejo vzbuditi fotoni katere koli barve. Nekateri atomi in molekule lahko absorbirajo fotone različnih barv, zato so snovi iz takih delcev neprozorne. Delci prozornih snovi pa svetlobe ne absorbirajo, temveč fotoni nemoteno prehajajo skoznje.

Če snov absorbira le fotone določene barve in prepušča preostale, bo svetloba, ki preide skozi snov, spremenila barvo. Ta pojav izkoriščajo barvni filtri. Če na primer določena snov vpija modro svetlobo, prepušča pa rdečo in zeleno, in jo osvetlimo z belo svetlobo, dobimo rumeno svetlobo.

Rentgensko sevanje je oblika elektromagnetnega sevanja, podobno kot vidna svetloba, le da ima precej krajšo valovno dolžino. Nekatera tkiva v človeškem telesu rentgenske žarke prepuščajo, druga (npr. kosti) pa jih vpijajo. Ta pojav omogoča slikanje notranjosti telesa z rentgenskimi napravami.

Povezani dodatki

Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Rutherfordov poskus

Rutherfordov poskus je dokazal obstoj pozitivno nabitih atomskih jeder. Rezultati so pripomogli k izdelavi novega modela atoma.

Kako deluje LCD-zaslon?

LCD-zaslon prikazuje sliko prek zaslona iz tekočih kristalov.

Fiziki, ki so spremenili svet

Ti veliki znanstveniki so odločilno vplivali na napredek fizike.

How does it work? - PET-CT

By positron emission tomography (PET), we can obtain visual information on our internal organs without making any surgical incisions.

Kako deluje kinoprojektor?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje klasičnega kinoprojektorja.

Kako deluje plazma televizor?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje plazma televizorja.

Kako deluje računalniški tomograf ali CT?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje računalniškega tomografa ali CT-ja.

Odboj in lom svetlobe

Na meji med snovema z različnima lomnima količnikoma se svetlobni žarek lomi oziroma odbije.

Površinska napetost

Površinska napetost je lastnost tekočine, ki ji omogoča zavzeti najmanjšo možno površino.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Viri električne svetlobe v gospodinjstvu

Animacija prikazuje značilnosti gospodinjskih virov svetlobe, od klasičnih žarnic do LED žarnic.

Kako deluje elektronski mikroskop?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje elektronskega mikroskopa.

Optični pripomočki

V uporabi je veliko optičnih pripomočkov, od mikroskopa do teleskopa.

Edisonova žarnica

Ameriški elektroinženir Thomas A. Edison je leta 1879 izumil žarnico, ki je v veliki meri spremenila življenje ljudi.

Sence

Spreminjanje svetlobnih pogojev z letnimi časi. Merjenje višine s pomočjo sence.

Added to your cart.