Primerjava vodikovih halogenidov

Primerjava vodikovih halogenidov

V spojinah halogenov in vodika se atomi vežejo s kovalentno vezjo in tvorijo polarne molekule.

Kemija

Keywords

vodikov halid, vodikov fluorid, vodikov jodid, vodikov bromid, vodikov klorid, kovalentna vez, sigma vez, polar, Molekula polaritete, vezavna energija, Molekula, Splošna kemija, kemija

Povezani dodatki

Primerjava halogenov

Elementi 17. (bivše VII oziroma VIIA) skupine periodnega sistema elementov so: fluor, klor, brom, jod, astat. Astat poznamo le v obliki radioaktivnega izotopa.

Fluor (F₂)

Predstavnik halogenov. Strupen plin rumenkasto zelene barve, kemijsko zelo reaktiven. Ena najbolj znanih spojin je teflon.

Vodikov bromid (HBr)

Spada med vodikove halogenide, uporabljajo ga pri proizvodnji anorganskih in alkilnih bromidov.

Vodikov fluorid (HF)

Agresivna spojina, ki spada med vodikove halogenide, jedka tudi steklo.

Vodikov jodid (HI)

Od zraka gostejši plin brez barve, ostrega vonja.

Vodikov klorid (HCl)

Plin brez barve, z močnim dušljivim vonjem, vodna raztopina je klorovodikova kislina.

Raztapljanje vodikovega klorida v vodi

Vodna raztopina vodikovega klorida je klorovodikova kislina.

Vodik (H₂)

Plin brez barve in vonja, lažji od zraka, najbolj razširjeni element v vesolju.

Added to your cart.