Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida ima kvadratno osnovno ploskev in štiri trikotne stranske ploskve.

Matematika

Keywords

matematika, geometrija, Prostor geometrija, telesa, združevanje trdnih snovi, Večkotna piramida, Na površju, Obseg, definicija, matična plošča, plašč, obraz, višina, Formula, pravilna piramida, tetraeder, pravilna telesa, poševna piramida, tocke, obrazi, robovi

Povezani dodatki

Scenes

Tvorjenje piramid

Narišimo mnogokotnik in točko zunaj ravnine mnogokotnika. Povežimo točko z vsemi oglišči mnogokotnika. Telo, ki ga omejuje ploskev mnogokotnika in trikotne stranske ploskve, se imenuje piramida. Piramida je stožčasto telo z mnogokotno osnovno ploskvijo.

Piramide

Piramide razvrščamo glede na njihovo mnogokotno osnovno ploskev. Tako ločimo piramide s tristrano (trikotno), štiristrano, petstrano, šeststrano osnovo itd. Tristrana piramida se imenuje tetraeder.

Pravilne piramide

Osnovna ploskev pravilne piramide je pravilni mnogokotnik, katerega stranice so iste dolžine (stranske ploskve so tako skladni enakokraki trikotniki). Težišče pravilne piramide je središče osnovne ploskve.

Pravilna štiristrana piramida

Osnovna ploskev pravilne štiristrane piramide je pravilni štirikotnik oz. kvadrat. Njeni osnovni robovi (a) so iste dolžine, stranski robovi (b) prav tako. Stranske ploskve so tako skladni enakokraki trikotniki. Težišče (T) pravilne piramide je središče osnovne ploskve.

Stranske ploskve piramide sestavljajo plašč; v primeru pravilne štiristrane piramide so to štirje skladni enakokraki trikotniki. Ploščina trikotnika je polovica zmnožka njegove osnovne stranice in višine (rečeno drugače, polovica zmnožka osnovnega roba (a) in stranske višine (v1) piramide). Ploščina osnovne ploskve je kvadrat (a²) osnovnega roba (a). Površina piramide je tako vsota ploščin osnovne ploskve (O) in plašča (stranskih ploskev) (pl).

Prostornino piramide izračunamo s pomočjo prostornine prizme z isto osnovno ploskvijo in višino. Prostornina prizme je zmnožek ploščine osnovne ploskve (O) in višine (v). Prostornina piramide je tretjina prostornine prizme, to je tretjina zmnožka ploščine osnovne ploskve (O) in višine (v).

Egipčanske piramide

Povezani dodatki

Prostornina tetraedra

Pri določanju prostornine tetraedra izhajamo iz prostornine prizme.

Eulerjev izrek o poliedrih

Izrek, ki ga je oblikoval Leonhard Euler, opisuje eno od osnovnih lastnosti konveksnih poliedrov.

Kvader (naloge)

S pomočjo oglišč kvadra lahko določimo robove, diagonale in mejne ploskve.

Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Pravilna telesa

Izmed petih pravilnih (platonskih) teles tridimenzionalnega prostora je najbolj znana kocka.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Razrez kocke

Pri razrezovanju kocke z različnimi ravninami lahko raziskujemo podatke nastalih teles.

Razvrščanje geometrijskih teles 1.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 2.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 3.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 4.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Egipčanske piramide (Giza, 26. stoletje pr. n. št.)

Piramide pri Gizi so edino, kar si lahko od sedmih čudes antičnega sveta ogledamo še danes.

Prizme

Spoznali bomo različne vrste prizem, od n-strane prizme do pravilne prizme.

Added to your cart.