Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida ima kvadratno osnovno ploskev in štiri trikotne stranske ploskve.

Matematika

Keywords

matematika, geometrija, Prostor geometrija, telesa, združevanje trdnih snovi, Večkotna piramida, Na površju, Obseg, definicija, piramida, matična plošča, plašč, stranska ploskev, height, Formula, pravilna piramida, tetraeder, pravilna telesa, poševna piramida, vrhovi, obrazi, robovi

Povezani dodatki

Scenes

Tvorjenje piramid

Narišimo mnogokotnik in točko zunaj ravnine mnogokotnika. Povežimo točko z vsemi oglišči mnogokotnika. Telo, ki ga omejuje ploskev mnogokotnika in trikotne stranske ploskve, se imenuje piramida. Piramida je stožčasto telo z mnogokotno osnovno ploskvijo.

Piramide

Piramide razvrščamo glede na njihovo mnogokotno osnovno ploskev. Tako ločimo piramide s tristrano (trikotno), štiristrano, petstrano, šeststrano osnovo itd. Tristrana piramida se imenuje tetraeder.

Pravilne piramide

Osnovna ploskev pravilne piramide je pravilni mnogokotnik, katerega stranice so iste dolžine (stranske ploskve so tako skladni enakokraki trikotniki). Težišče pravilne piramide je središče osnovne ploskve.

Pravilna štiristrana piramida

Osnovna ploskev pravilne štiristrane piramide je pravilni štirikotnik oz. kvadrat. Njeni osnovni robovi (a) so iste dolžine, stranski robovi (b) prav tako. Stranske ploskve so tako skladni enakokraki trikotniki. Težišče (T) pravilne piramide je središče osnovne ploskve.

Stranske ploskve piramide sestavljajo plašč; v primeru pravilne štiristrane piramide so to štirje skladni enakokraki trikotniki. Ploščina trikotnika je polovica zmnožka njegove osnovne stranice in višine (rečeno drugače, polovica zmnožka osnovnega roba (a) in stranske višine (v1) piramide). Ploščina osnovne ploskve je kvadrat (a²) osnovnega roba (a). Površina piramide je tako vsota ploščin osnovne ploskve (O) in plašča (stranskih ploskev) (pl).

Prostornino piramide izračunamo s pomočjo prostornine prizme z isto osnovno ploskvijo in višino. Prostornina prizme je zmnožek ploščine osnovne ploskve (O) in višine (v). Prostornina piramide je tretjina prostornine prizme, to je tretjina zmnožka ploščine osnovne ploskve (O) in višine (v).

Egipčanske piramide

Povezani dodatki

Določanje višine katedrale

Z ravnilom in nekaj matematičnega znanja bomo določili višino zgradbe.

Kvader

Pokončno prizmo, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik (ostale mejne ploskve so tudi...

Površina krogle (demonstracija)

Površino krogle sestavljajo točke, ki so od središča oddaljene točno za polmer.

Razrez kocke

Pri razrezovanju kocke z različnimi ravninami lahko raziskujemo podatke nastalih teles.

Zrcaljenje daljice čez premico

V ravnini sta dani premica t in daljica AB. Zrcalimo daljico AB čez premico t.

Merjenje višine stolpa

Izračun višine starega vodnega stolpa s pomočjo merilnega traku in veliko sončne svetlobe.

Načrtovanje pravokotnice na premico v točki P, ki leži na premici

Dana je premica e in na njej točka P. Načrtajmo pravokotnico g na premico e v točki P.

Sestavljanje figur (enobarvno)

Iz enotskih kock je treba sestaviti ustrezno prostorsko figuro (telo).

Added to your cart.