Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida ima kvadratno osnovno ploskev in štiri trikotne stranske ploskve.

Povezani dodatki

Načrtovanje pravokotnice na premico v točki P, ki leži na premici

Dana je premica e in na njej točka P. Načrtajmo pravokotnico g na premico e v točki P.

Načrtovanje pravokotnice na premico skozi točko P, ki ne leži na premici

Dani sta premica e in točka P, ki ne leži na premici. Skozi točko P načrtajmo pravokotnico g.

Szilassijev polieder

Konkavni polieder z značilnimi lastnostmi je ime dobil po madžarskem matematiku.

Naloge računanja površine in prostornine

Računske naloge, povezane s telesi, ki so izvedene iz "osnovne kocke", razvijajo tudi...

Prizme

Spoznali bomo različne vrste prizem, od n-strane prizme do pravilne prizme.

Zrcaljenje daljice čez premico

V ravnini sta dani premica t in daljica AB. Zrcalimo daljico AB čez premico t.

Načrtovanje vzporednih premic – prva rešitev

Načrtajmo premico g, ki je vzporedna premici e in gre skozi točko P.

Zanimive površine

Möbiusov trak in Kleinov vrč sta posebni dvodimenzionalni površini, ki imata samo eno...

Added to your cart.