Pot Sonca okoli glavnih vzporednikov

Pot Sonca okoli glavnih vzporednikov

Navidezno gibanje Sonca je posledica vrtenja Zemlje okoli lastne osi.

Geografija

Keywords

Sonce, Earth, Rotacija, os vrtenja, Tropic of Cancer, Tropic od Kozoroga, Equator, Arktika, Antarctic Krog, horizont, zenit, ekliptika, nebesna krogla, Zimski Sončev obrat, Poletni Sončev obrat, enakonočje, solsticija, Vrhunec, pomlad, poletje, jesen, zima, sezona, obtočila, letnik, Koledar, mesec, mesecev, vpadni, sončna svetloba, trajanje sončnega obsevanja, menjavanje letnih časov, fizična geografija, astronomija, geografija

Povezani dodatki

Questions

Scenes

Zemlja in nebesna krogla

 • ekliptika - Ravnina Zemljine orbite okoli Sonca.
 • nebesni ekvator - Projekcija Zemljinega ekvatorja na nebesno kroglo.
 • severni nebesni tečaj - Severno presečišče Zemljine osi z nebesno kroglo.
 • zenit - Namišljena točka na nebesni krogli navpično nad glavo opazovalca.
 • obzorje - Sečišče nebesne krogle in tangetne ravnine Zemlje.
 • 23,5°
 • Žarki s Sonca

Nebesna telesa nad nami, vključno s Soncem, se navidez premikajo čez nebo. To je posledica kroženja Zemlje okoli njene osi, ki poteka od zahoda proti vzhodu. Zaradi tega se opazovalcu zdi, da se Sonce pomika od vzhoda proti zahodu. Navidezna pot Sonca je tirnica na nebesni krogli, torej na navidezni kupoli, poveznjeni čez Zemljo.

Za orientacijo po nebu je pomembno, da razumemo, kaj je "obzorje". Povedano preprosto je obzorje tam, kjer se srečata Zemlja in nebo. Z drugimi besedami, obzorje je presečišče nebesne krogle in tangentne ravnine Zemlje.

Namišljena premica, narisana navpično nad glavo opazovalca, je pravokotna na to ravnino. Točka, kjer premica prebada nebesno kroglo, se imenuje nadglavišče ali zenit in je najvišja točka nad glavo opazovalca.

Če Zemljino os podaljšamo, nebesno kroglo prebada na severnem in južnem nebesnem tečaju.

Ekliptika je ravnina Zemljine orbite okoli Sonca. Zemljina os in ekliptika objemata kot 66,5 °, zaradi česar so med letom žarki s Sonca pravokotni na Zemljino površino v različnih krajih, na ekvatorju pa so pravokotni samo dvakrat na leto.

Na ta dva dneva se Sonce enako časa nahaja nad in pod obzorjem, kar pomeni, da sta dan in noč enako dolga. Ta dneva imenujemo pomladno in jesensko enakonočje.

Ob koncu junija in decembra sta dva dneva, ko so žarki s Sonca pravokotni na zemljepisni širini 23,5° severno in južno od ekvatorja. Junija je Sonce najdlje nad obzorjem na severni polobli, medtem ko decembra najdlje osvetljuje južno poloblo. Ta dva vzporednika se imenujeta Rakov in Kozorogov povratnik.

Po teh dneh so žarki s Sonca pravokotni na Zemljo na zemljepisnih širinah, manjših od 23,5°. Zato oba povratnika predstavljata obrat v navidezni poti Sonca. Trenutka tega obrata se imenujeta poletni in zimski solsticij.

Zaradi tega se Sonce v obdobju med pomladnim enakonočjem in jesenskim enakonočjem opoldne na severni polobli vzpne višje kot na južni. Vpadni kot Sončevih žarkov na severni polobli je večji in nudi več energije. Zaradi tega je na severni polobli poletje, na južni pa zima. Seveda je v času med jesenskim in pomladnim enakonočjem situacija obrnjena.

Med poletnim solsticijem ločnica med dnevom in nočjo ter Zemljina os oklepata kot 23,5°, zato ta meja ne doseže zemljepisnih širin nad 66,5° severno in južno od ekvatorja. Ti zemljepisni širini se imenujeta Arktični in Antarktični krog.

Med poletnim solsticijem so zemljepisne širine nad 66,5° na severni polobli osvetljene 24 ur, medtem ko so širine nad 66,5° na južni polobli v popolni temi. Med zimskim solsticijem je situacija obrnjena.

Ko dnevi minevajo (razen na dva dni) kot med Zemljino osjo in ločnico med dnevom in nočjo postopoma postaja manjši od 23,5°. Zato območje, kjer dan oziroma noč traja 24 ur, postaja vse manjše.

Med pomladnim in jesenskim enakonočjem ločnica med dnevom in nočjo poteka ob tečajih in dolžini dneva in noči sta enaki po vsem svetu.

Na območjih znotraj Arktičnega in Antarktičnega kroga se noč in dan redno izmenjujeta, njuni dolžini pa se spreminjata. Dolžina dneva je odvisna od zemljepisne širine in lege Sonca in Zemlje, torej od datuma.

Ločnica med dnevom in nočjo seka ekvator, zato so tam dnevi in noči enako dolgi: po 12 ur.

Nebesna krogla

Kot žarkov s Sonca

 • pomlad
 • poletje
 • jesen
 • zima
 • pomladno enakonočje - Na ta dan se Sonce enako časa nahaja nad in pod obzorjem, kar pomeni, da sta dan in noč enako dolga. Datum: 20. ali 21. marec.
 • poletni solsticij - Na ta dan se Sonce na severni polobli najdlje nahaja nad obzorjem. Takrat pride do obrata v navidezni poti Sonca: "usmeri" se proti jugu. Datum: 20., 21. ali 22. junij.
 • jesensko enakonočje - Na ta dan se Sonce enako časa nahaja nad in pod obzorjem, kar pomeni, da sta dan in noč enako dolga. Datum: 22. ali 23. september.
 • zimski solsticij - Na ta dan se Sonce na južni polobli najdlje nahaja nad obzorjem. Takrat pride do obrata v navidezni poti Sonca: "usmeri" se proti severu. Datum: 21. ali 22. december.
 • menjavanje letnih časov

Navidezno gibanje Sonca nad glavnimi vzporedniki

 • Arktični krog - Eden glavnih vzporednikov, ki leži na 66,5° severne širine. Severno od njega vsaj en dan v letu Sonce ne vzide ali zaide.
 • Rakov povratnik - Eden glavnih vzporednikov, ki leži na 23,5° severne širine. To je najbolj severna zemljepisna širina, kjer lahko vpadni kot žarkov s Sonca doseže 90° (enkrat na leto, ob poletnem solsticiju 20., 21. ali 22. junija).
 • Ekvator - Vzporednik na zemljepisni širini 0°.
 • Kozorogov povratnik - Eden glavnih vzporednikov, ki leži na 23,5° južne širine. To je najbolj južna zemljepisna širina, kjer lahko vpadni kot žarkov s Sonca doseže 90° (enkrat na leto, ob poletnem solsticiju 21. ali 22. decembra).
 • Antarktični krog - Eden glavnih vzporednikov, ki leži na 66,5° južne širine. Južno od njega vsaj en dan v letu Sonce ne vzide ali zaide.
 • S
 • J
 • V
 • Z
 • severna polobla
 • južna polobla

Igra

Animacija

 • pomladno/jesensko enakonočje
 • poletni solsticij
 • zimski solsticij
 • Arktični krog
 • Antarktični krog
 • Kozorogov povratnik
 • Ekvator
 • Rakov povratnik
 • pomladno enakonočje

Narration

Nebesna telesa nad nami, vključno s Soncem, se navidez premikajo čez nebo. To je posledica kroženja Zemlje okoli njene osi, ki poteka od zahoda proti vzhodu. Zaradi tega se opazovalcu zdi, da se Sonce pomika od vzhoda proti zahodu. Navidezna pot Sonca je tirnica na nebesni krogli, torej na navidezni kupoli, poveznjeni čez Zemljo.

Za orientacijo po nebu je pomembno, da razumemo, kaj je "obzorje". Povedano preprosto je obzorje tam, kjer se srečata Zemlja in nebo. Z drugimi besedami, obzorje je presečišče nebesne krogle in tangentne ravnine Zemlje.

Namišljena premica, narisana navpično nad glavo opazovalca, je pravokotna na to ravnino. Točka, kjer premica prebada nebesno kroglo, se imenuje nadglavišče ali zenit in je najvišja točka nad glavo opazovalca.

Če Zemljino os podaljšamo, nebesno kroglo prebada na severnem in južnem nebesnem tečaju.

Ekliptika je ravnina Zemljine orbite okoli Sonca. Zemljina os in ekliptika objemata kot 66,5 °, zaradi česar so med letom žarki s Sonca pravokotni na Zemljino površino v različnih krajih, na ekvatorju pa so pravokotni samo dvakrat na leto.

Na ta dva dneva se Sonce enako časa nahaja nad in pod obzorjem, kar pomeni, da sta dan in noč enako dolga. Ta dneva imenujemo pomladno in jesensko enakonočje.

Ob koncu junija in decembra sta dva dneva, ko so žarki s Sonca pravokotni na zemljepisni širini 23,5° severno in južno od ekvatorja. Junija je Sonce najdlje nad obzorjem na severni polobli, medtem ko decembra najdlje osvetljuje južno poloblo. Ta dva vzporednika se imenujeta Rakov in Kozorogov povratnik.

Po teh dneh so žarki s Sonca pravokotni na Zemljo na zemljepisnih širinah, manjših od 23,5°. Zato oba povratnika predstavljata obrat v navidezni poti Sonca. Trenutka tega obrata se imenujeta poletni in zimski solsticij.

Zaradi tega se Sonce v obdobju med pomladnim enakonočjem in jesenskim enakonočjem opoldne na severni polobli vzpne višje kot na južni. Vpadni kot Sončevih žarkov na severni polobli je večji in nudi več energije. Zaradi tega je na severni polobli poletje, na južni pa zima. Seveda je v času med jesenskim in pomladnim enakonočjem situacija obrnjena.

Med poletnim solsticijem ločnica med dnevom in nočjo ter Zemljina os oklepata kot 23,5°, zato ta meja ne doseže zemljepisnih širin nad 66,5° severno in južno od ekvatorja. Ti zemljepisni širini se imenujeta Arktični in Antarktični krog.

Med poletnim solsticijem so zemljepisne širine nad 66,5° na severni polobli osvetljene 24 ur, medtem ko so širine nad 66,5° na južni polobli v popolni temi. Med zimskim solsticijem je situacija obrnjena.

Ko dnevi minevajo (razen na dva dni) kot med Zemljino osjo in ločnico med dnevom in nočjo postopoma postaja manjši od 23,5°. Zato območje, kjer dan oziroma noč traja 24 ur, postaja vse manjše.

Med pomladnim in jesenskim enakonočjem ločnica med dnevom in nočjo poteka ob tečajih in dolžini dneva in noči sta enaki po vsem svetu.

Na območjih znotraj Arktičnega in Antarktičnega kroga se noč in dan redno izmenjujeta, njuni dolžini pa se spreminjata. Dolžina dneva je odvisna od zemljepisne širine in lege Sonca in Zemlje, torej od datuma.

Ločnica med dnevom in nočjo seka ekvator, zato so tam dnevi in noči enako dolgi: po 12 ur.

Povezani dodatki

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih širinah padajo pod različnimi koti.

Toplotni pasovi

Na Zemlji razlikujemo toplotne pasove, podnebne tipe in rastlinske pasove.

Časovni pasovi

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov. Znotraj vsakega je v veljavi enoten standardni čas.

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Merjenje časa

Prvi koledarji in prve naprave za merjenje časa so se pojavili v vzhodnih civilizacijah.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Osončje, orbite planetov

V Osončju kroži 8 planetov na eliptičnem tiru.

Planeti, velikosti

Okoli Sonca krožijo notranji kamniti planeti in veliki zunanji plinasti orjaki.

Sončev mrk

Sončev mrk nastopi, ko se Sonce, Luna in Zemlja navidezno poravnajo in Luna deloma ali popolnoma zakrije Sonce.

Sonce

Premer Sonca je 109-krat večji od premera Zemlje. Večino Sončeve mase sestavlja vodik.

Tradicionalni način življenja Inuitov

Značilna bivališča Inuitov, ki živijo v arktičnih prostranstvih, so igluji.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Zemlja

Zemlja je kamniti planet s trdno skorjo in ozračjem, ki vsebuje kisik.

Added to your cart.