Politične in gospodarske skupnosti

Politične in gospodarske skupnosti

V zadnjih desetletjih je na svetu nastalo več političnih in gospodarskih skupnosti.

Geografija

Keywords

politika, Gospodarstvo, Zveze, NATO, Evropska unija, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, Arabska liga, evroobmočje, EFTA, Nordijski svet, država članica, svet, Evropa, map, zemljevid sveta, države, Država, Globus Zemlje, Earth, Okvir, človeški geografija, družba, map znanje, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Evropske politične in gospodarske skupnosti

Politične in gospodarske skupnosti sveta

G7: Skupina 7 gospodarsko najrazvitejših držav sveta. Prvo srečanje, t. i. svetovni gospodarski vrh, je potekalo leta 1975.

NAFTA (Severnoameriški prostotrgovinski sporazum): Sporazum so leta 1992 podpisale Združene države Amerike, Kanada in Mehika, da bi ustvarile brezcarinsko območje med državami.

Cilj sporazuma je bil tudi, da članicam zagotovi tržišče za blago in storitve, omogoči nova delovna mesta in okrepi konkurenčnost njihovih podjetij na svetovnem trgu.

ASEAN (Zveza držav jugovzhodne Azije – Association of Southeast Asian Nations): Regionalna mednarodna organizacija, ki podpira medsebojno politično, gospodarsko in kulturno sodelovanje med državami jugovzhodne Azije. Ustanovili so jo leta 1967 z namenom, da ohranijo mir v regiji in obvarujejo države pred socialističnim blokom. Od sredine 1970-ih let je poudarek organizacije na gospodarskem sodelovanju, a se je sodelovanje po enem desetletju ustavilo. Od 1990-ih let je gospodarstvo regije začelo hitro rasti, k čemur je pripomoglo tudi, da so se države dogovorile o delitvi dela, tako da so se specializirale za tehnologijo oziroma visoko kakovostno in množično proizvodnjo. Tako je začelo nastajati regionalno prostotrgovinsko območje. Sedež organizacije je v Džakarti.

OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte): Gospodarsko-politično interesno združenje najpomembnejših izvoznic nafte, katere poslanstvo je usklajevanje črpanja nafte. Organizacijo so ustanovili leta 1960 s ciljem, da bi učinkovito konkurirali vladajočim svetovnim (predvsem ameriškim, britanskim in nizozemskim) podjetjem na naftnem trgu, ki so se trudila znižati ceno nafte. Sprva je organizacija pomagala pri prodaji naftnih zalog držav v razvoju in nadzorovala količino proizvedene nafte, nato pa je imela pomembno vlogo pri določanju cen nafte na svetovnem trgu. Sedež organizacije je na Dunaju.

Arabska Liga: Regionalna mednarodna organizacija arabskih držav. Ustanovili so jo s političnim namenom, vendar članstvo temelji na kulturni in geografski sorodnosti. Cilj organizacije je medsebojno sodelovanje in vzajemna pomoč ter gospodarsko, družbeno, politično, kulturno in vojaško sodelovanje. Sedež organizacije je v Kairu.

Evropska unija

1957 – V Rimu so ustanovili Evropsko gospodarsko skupnost (EGS). Članice: Zvezna republika Nemčija, Francija, Italija in države Beneluksa.

1967 – Ime organizacije so spremenili v Evropsko skupnost. Sprememba imena nakazuje, da sodelovanje ni več le gospodarske narave.

1973–1986Širitev Evropske skupnosti. Pristopile so države: leta 1973 Združeno kraljestvo, Irska, Danska; leta 1981 Grčija; leta 1986 Portugalska in Španija.

1985 – Podpisali so Schengenski sporazum, ki določa strožji nadzor zunanjih državnih meja in prost prestop notranjih meja držav članic.

1992 – Podpisali so Maastrichtsko pogodbo: države članice so se zavzele, da do konca tisočletja ustvarijo (zahodno) Evropo brez meja.

1994 – Ime skupnosti so spremenili v Evropsko unijo, kar kaže, da se je sodelovanje razširilo na zunanjo in obrambno politiko.

1995 – Nove članice: Švedska, Finska, Avstrija.

1995 – Začel je veljati Schengenski sporazum. (Združeno kraljestvo ni med članicami. K sporazumu sta pristopili tudi Norveška in Islandija, ki nista članici EU.)

1997 – Podpisali so pogodbo o vzhodnoevropski širitvi.

2002 – Uvedli so evro, enotno valuto Unije. Nastalo je evroobmočje. Ustvarili so finančno (monetarno) unijo, ki je drugo največje gospodarstvo na svetu. Članice (leta 2015) so: Nemčija, Francija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Avstrija, Finska, Španija, Portugalska, Italija, Irska, Grčija, Slovaška, Slovenija, Ciper, Malta, Estonija, Latvija, Litva.

2004 – Tako imenovana vzhodna širitev. Nove države članice: Ciper, Češka, Estonija, Poljska, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Slovaška, Slovenija.

2007 – Novi članici: Bolgarija in Romunija.

2013 – Nova članica: Hrvaška.

Definicije pojmov

Integracija: Proces, med katerim se združi več nacionalnih gospodarstev, razlike med njimi postopoma izginjajo, gospodarski (kasneje tudi drugi) odnosi pa se vedno bolj približujejo posebnostim znotraj držav. Združitev lahko poteka na dveh ravneh: na mikro ravni (med podjetji) in na makro ravni (med državami).

Ekonomska unija: Predzadnja stopnička integracije. Izginejo nacionalna gospodarstva, nastopi enotna ekonomska politika in skupne investicije; tehnološke povezave prestopijo državne meje; potekajo skupaj organizirani proizvodni in prodajni procesi, uporablja se skupna valuta.

Politična unija: Najrazvitejša oblika integracije, ko je poleg ekonomske unije enotna tudi politika (formirajo eno skupno državo).

Regionalna ekonomska unija: Oblika integracije, ko je območje ekonomske unije geografsko jasno definirana regija.

NATO

NATO (Organizacija severnoatlantskega sporazuma) je zveza 28 severnoameriških in evropskih držav. Ustanovili so jo po 2. svetovni vojni (4. aprila 1949) v Washingtonu. Organizacija je nastala v času hladne vojne, v oboroževalni tekmi, da oslabi moč Sovjetske zveze, ki je imela prevlado v Vzhodni Evropi, in tako tudi Varšavskega pakta. Po končani hladni vojni je NATO postal branik zahodne civilizacije.

Temeljni cilji organizacije so določeni v Severnoatlantskem sporazumu, v katerem so se države članice zavezale, da s politično in vojaško močjo zaščitijo svojo svobodo in varnost.

Cilj organizacije je tudi preprečiti širitev političnega in vojaškega vpliva Rusije. V današnjem času organizacija opravlja mirovne naloge tudi zunaj držav članic. Vodilna članica organizacije so Združene države Amerike, zato so v politiki organizacije močno zaznavni zunanje- in ekonomskopolitični interesi te države. Madžarska, Češka in Poljska so se zvezi pridružile leta 1999. Leta 2004 se je organizaciji pridružilo še pet članic EU (Slovaška, Slovenija, Estonija, Latvija, Litva), nato še Bolgarija in Romunija. Leta 2009 pa še Hrvaška in Albanija.

Schengensko območje

Povezani dodatki

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Afriško begunsko taborišče (Darfur)

Zaradi oboroženih spopadov in nasilja je moralo v pokrajini Darfur na zahodu Sudana več kot tri milijone ljudi zapustiti svoje domove.

Države Afrike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Afrike.

Države Amerike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Amerike.

Države Azije

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Azije.

Države Evrope

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave evropskih držav.

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav sveta.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Gora Rushmore (ZDA)

V granit vklesane skulpture na gori Rushmore, ki velja za narodni spomenik, predstavljajo štiri pomembne ameriške predsednike.

Industrijska cona

Zagotavlja infrastrukturo in storitve za podjetja.

Mesta sveta

Animacija prikazuje geografsko lego pomembnejših mest sveta.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Viseči most, ki se razteza nad ožino med Tihim oceanom in zalivom San Francisca, so začeli uporabljati leta 1937.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Slovani

Slovani danes živijo v 14 državah, ki jih je možno razdeliti na tri skupine.

Svetovne religije našega časa

Geografska razporeditev (svetovnih) religij ima zgodovinske korenine.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Upravni zemljevid Avstrije

Animacija prikazuje upravno delitev Avstrije.

Upravni zemljevid Nemčije

Animacija prikazuje najpomembnejše enote upravne delitve Nemčije.

Zanimivosti iz geografije - družbena geografija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja družbene geografije.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Zvezne države in mesta ZDA

Animacija predstavlja zvezne države in večja mesta v Združenih državah Amerike.

Upravni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje značilnosti upravne ureditve na Madžarskem.

Added to your cart.