Pentan (C₅H₁₂)

Peti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo. Brezbarvna, vnetljiva tekočina.

Povezani dodatki

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropna modifikacija elementarnega ogljika, ki so ga odkrili v 80. letih 20....

Dimetilni amin (NH(CH₃)₂)

Brezbarvni plin z močnim vonjem, ki ga uporabljajo v veliko namenov.

Razbarvanje vrtnice s klorom

Pri tem poskusu bomo vrtnico razbarvali s klorom.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol s štirimi atomi, ki ga uporabljajo kot topilo, pri proizvodnji kozmetičnih...

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

Spojina, ki se nahaja v urinu sesalcev in jo uporabljajo za izdelovanje umetnih gnojil z...

Vrenje vode z ledom

Je mogoče zavreti vodo pri temperaturi, nižji od 100 stopinj Celzija?

Do walnuts burn?

The energy released by the burning walnut is used to heat water.

Added to your cart.