Parni stroj Jamesa Watta (18. stoletje)

Parni stroj Jamesa Watta (18. stoletje)

Vsestransko uporaben parni stroj, ki ga je izboljšal škotski inženir James Watt, je povzročil pravo tehnično revolucijo.

Zgodovina

Keywords

James Watt, Parni motor, izum, Kotel, bat, ventil, paro, Črpalka, inženir, tehnologija, Energija, voda

Povezani dodatki

Questions

 • Ali drži?\nZibelka industrijske revolucije so ZDA.
 • Ali drži?\nIndustrijska revolucija se je začela v 1760-ih letih v Angliji.
 • Ali drži?\nJames Watt je izboljšal parni stroj za večstransko uporabo.
 • Ali drži?\nJames Watt je izumitelj parnega stroja.
 • Kje niso v večjem številu uporabljali parnih strojev?
 • Kaj ni osnovni pogoj\nindustrijske revolucije?
 • Kaj ni posledica industrijske revolucije?
 • Kaj ni del Wattovega parnega stroja?
 • Kaj ni del Wattovega parnega stroja?
 • Kateri izumitelj se ni ukvarjal s parno energijo?
 • Kdo je bil sodobnik Jamesa Watta?
 • Kdo ni bil sodobnik Jamesa Watta?
 • Česa od navedenega ni poganjal\nparni stroj?
 • ???
 • V kateri industrijski panogi so se \nv Angliji pojavili prvi moderni stroji?
 • Kaj je bil najpomembnejši vir energije za parne stroje?
 • Kateri starogrški znanstvenik,\nje izdelal enostavni\nparni stroj (bučo)?
 • V kateri dobi so prvič iznašli\n(in uporabili)\npogonsko moč parnega stroja?
 • Kje je bila Wattova delavnica?
 • Kakšnega porekla je bil James Watt?

Scenes

Parni stroj

Zgradba

 • kotel - V kotlu vre in izhlapeva voda. Para, ki nastane, se uporablja za opravljanje dela. V parnem stroju se toplotna energija pretvarja v mehansko delo.
 • bat z dvojnim delovanjem - Para premika bat. Ena od Wattovih inovacij je bila poleg zunanjega kondenzatorja iznajdba parnega stroja z dvojnim delovanjem: paro je dovajal v prostor pod in nad batom. To je učinkovitejše, kot če se para dovaja samo v prostor pod batom (kot je bilo pri predhodnih parnih strojih) in se dvignjen bat pri padanju tlaka spušča samo zaradi lastne teže.
 • kondenzator - Poleg parnega stroja z dvojnim delovanjem je Watt iznašel tudi zunanji kondenzator. Bistvo tega je, da se para kondenzira oziroma utekočini. Prej se je ta kondenzacija zgodila v valju, zaradi česar se je valj ohladil in se je del toplotne energije pare porabil za segrevanje valja. To energijo je Wattu uspelo privarčevati z zunanjim kondenzatorjem.
 • gonilno kolo - Parni stroj so uporabljali za pogon koles, delovanje črpalk in v druge namene.

Bat

 • ventili - Ventile poganja gibanje pranega stroja.
 • dovod pare

James Watt

Animacija

 • kotel - V kotlu vre in izhlapeva voda. Para, ki nastane, se uporablja za opravljanje dela. V parnem stroju se toplotna energija pretvarja v mehansko delo.
 • bat z dvojnim delovanjem - Para premika bat. Ena od Wattovih inovacij je bila poleg zunanjega kondenzatorja iznajdba parnega stroja z dvojnim delovanjem: paro je dovajal v prostor pod in nad batom. To je učinkovitejše, kot če se para dovaja samo v prostor pod batom (kot je bilo pri predhodnih parnih strojih) in se dvignjen bat pri padanju tlaka spušča samo zaradi lastne teže.
 • kondenzator - Poleg parnega stroja z dvojnim delovanjem je Watt iznašel tudi zunanji kondenzator. Bistvo tega je, da se para kondenzira oziroma utekočini. Prej se je ta kondenzacija zgodila v valju, zaradi česar se je valj ohladil in se je del toplotne energije pare porabil za segrevanje valja. To energijo je Wattu uspelo privarčevati z zunanjim kondenzatorjem.
 • gonilno kolo - Parni stroj so uporabljali za pogon koles, delovanje črpalk in v druge namene.

Kondenzator

 • črpalka - Usklajeno gibanje bata in ventilov odvaja vodo iz kondenzatorja v kotel.
 • voda
 • kondenzirajoča se para - Para se iz valja odvaja v kondenzator, kjer kondenzira. Kondenz, voda se nato s pomočjo črpalke vrača v kotel.

Narration

Parni stroj je toplotni energetski stroj, ki parno energijo spreminja v mehansko energijo. Prva naprava, ki jo je poganjala para, je bila Heronova buča v stari Grčiji. Parni stroji so se kot pogonski stroji uveljavili v 18. in 19. stoletju.

Konec 17. stoletja je Denis Papin izdelal prvi batni parni stroj, ki je imel že varnostne ventile. Njegova sodobnika, Thomas Savery in Thomas Newcomen sta v Angliji izdelala prve v industriji uporabne parne stroje. Splošno uporaben pa je parni stroj postal, ko ga je izpopolnil škotski inženir in izumitelj James Watt.

Osnova Wattove naprave je bil kotel. Ogenj pod kotlom je ogreval vodo. Tako je nastala para, ki je skozi parno cev prišla v cilinder z batom. S pomočjo ventilov se je tam energija pare preoblikovala v navpično gibanje bata, ki ga je bilo mogoče zelo preprosto spremeniti v krožno gibanje. Tako je parni stroj, ki so ga na začetku uporabljali izključno za poganjanje rudniških črpalk, postal uporaben za številna mehanska dela.

Watt je prve poskuse za izboljšanje univerzalnega parnega stroja opravil v majhni delavnici na univerzi v Glasgowu. Kasneje so njegovo delo denarno podpirali bogati meceni, zaradi česar mu je uspelo razviti cvetoče podjetje, registrirati več uspešnih patentov in izdelati več kot tisoč parnih strojev. Sčasoma mu je uspelo z inovacijami stroj izpopolniti tako, da je bil učinkovitejši in racionalnejši. Ena najpomembnejših inovacij je bil ločeni kondenzator pare. Wattov izum je omogočil uporabo parnega stroja tako v industriji kot prometu. Zaradi tega štejejo zgodovinarji registracijo njegovega prvega patenta iz leta 1769 upravičeno za začetek industrijske revolucije.

Povezani dodatki

Štiritaktni Ottov motor

Animacija prikazuje delovanje motorja, ki se najpogosteje uporablja pri avtomobilih.

Dvotaktni motor

Dvotaktni motor je tip motorja z notranjim zgorevanjem, ki doseže celotni cikel v dveh taktih.

Heronova buča

Izumitelj iz Aleksandrije je oče parnega stroja, čeprav je sam imel svoj izum le za igračo.

Stirlingov motor

Motor z zunanjim izgorevanjem, pri katerem za razliko od motorjev z notranjim izgorevanjem (npr. Ottov motor) izgorevanje poteka zunaj valja.

Wanklov motor

Rotacijski motor z visoko zmogljivostjo.

Zvezdasti motor

Zvezdasti motor je vrsta letalskega motorja z notranjim zgorevanjem.

Šahovski avtomat Farkasa Kempelena (1769)

Najbolj znan izum madžarskega znanstvenika irskega rodu je "mehanični Turek".

Dizelski motor

Nemški inženir Rudolf Diesel je leta 1893 patentiral princip delovanja motorja z notranjim izgorevanjem.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Ford model T

Priljubljeni model ameriške tovarne avtomobilov je bil prvi avtomobil na svetu, ki so ga izdelali na tekočem traku.

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Izumi v tekstilni industriji (18. stoletje)

Tekstilna industrija je po zaslugi izumov v 18. stoletju doživela velik napredek.

Kako deluje turboreaktivni motor?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje letalskega pogona, turboreaktivnega motorja.

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Before the emergence of motorised vehicles, letters and parcels were delivered by horse-drawn mail coaches.

Mlatilnica (19. stoletje)

S temi kmetijskimi stroji so mlatili žito oziroma ločevali zrnje od slame.

Parna lokomotiva BR Standard Class 3 2-6-2T

Parne lokomotive, ki so pripadale angleškim železnicam (British Railways), so začeli izdelovati leta 1950.

Parna lokomotiva Raketa (Rocket, 1829)

Angleški inženir George Stephenson je izdelal lokomotivo, da bi z njo sodeloval na tekmovanju leta 1829.

Parnik Clermont (1807)

Ameriški inženir Robert Fulton je izdelal prvi parnik na lopatasto kolo, ki je dejansko prevažal potnike.

Parnik Kisfaludy (1846)

Poskusna plovba prvega parnika na Blatnem jezeru je bila leta 1846.

Rudarstvo v času industrijske revolucije

Konec 18. stoletja se je rudarstvo razcvetelo zaradi velike potrebe po surovinah v hitro razvijajoči se industriji.

Vodni mlin

Mehanske konstrukcije za izkoriščanje energije vode so uporabljali že v srednjem veku.

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno plinsko enačbo.

Tekstilna tovarna (19. stoletje)

Po zaslugi izumov v 18. stoletju je tekstilna industrija postala najpomembnejša veja industrije.

Zlatokop (19. stoletje)

Velika zlata mrzlica 19. stoletja se je začela leta 1848 v okolici San Francisca.

Added to your cart.