Papirništvo

Papirništvo

Papir so izumili pred več kot 2.000 leti.

Tehnika

Keywords

izdelava papirja, papir, izdelava, celuloza, vlaken, drevo, recikliranje, sečnja, gozd uničuje, onesnaževanje okolja, papirnati izdelki, beta-D-glukoze, glukoze, voda, polisaharid, Energija, Okolje, tehnologija

Povezani dodatki

Scenes

Papirnica

Papir je material, ki se uporablja za pisanje in shranjevanje. Narejen je iz celuloznih vlaken, ki se pridobivajo iz rastlin. Na papir navadno pišemo. Osnove tehnologije papirništva izvirajo iz Kitajske zgodnjega 2. stoletja, v industrijo pa se je razvilo šele v 19. stoletju. Najboljša surovina za papir je mehek les, npr. brezovke in iglavci. Zaradi ločevanja odpadkov je možno tudi recikliranje papirja.

Koraki

Na začetku postopka izdelave papirja z debel odstranijo lubje, les nasekajo v drobne kosce (drobljenje), jih zmešajo z vodo in tako dobijo lesno kašo.

Kaši dodajo kemikalije in mešanico kuhajo v kotlu pod tlakom tako dolgo, da se celulozna vlakna ločijo od lignina, snovi, ki jih povezuje. Tako nastalo papirno kašo očistijo, precedijo s pomočjo sita (precejanje) in rafinirajo. Z različnimi dodatki dosežejo želeno kakovost in barvo.

Kašo, razgrnjeno na situ, 90-odstotno sestavlja voda. Potem ko kašo precedijo, preostalo vodo iztisnejo s pomočjo valjev. Takrat se vlakna že povežejo skupaj v nepretrgano plahto papirja. Papir osušijo, zgladijo, navijejo v bale in prepeljejo v obrat za nadaljnjo obdelavo.

Celuloza

Les približno 50-odstotno sestavlja celuloza, ki je sestavni del celičnih sten rastlin in najbolj razširjeni polisaharid na svetu.

Molekula celuloze je dolga linearna veriga več tisoč enot beta D-glukoze. Dolge verige so nagnetene tesno skupaj in prek vodikovih vezi povezane v mikrovlakna. Mikrovlakna so med seboj povezana v celulozna vlakna.

Končni izdelki

Papir je dandanes nepogrešljiv. Končni izdelki vključujejo osnovne reči, kot so knjige, bankovci in papir za zavijanje. Izdelava in uporaba papirja pa močno vplivata na okolje. V papirništvu se porablja ogromne količine lesa, postopek pa je tudi vodno in energetsko potraten. Zgolj za izdelavo 1 kg papirja je potrebnih skoraj 2,5 kg lesa in 100 l vode.

Z recikliranjem papirja lahko prihranimo okrog 50 % energije in vode, ki bi bili sicer porabljeni v postopku. Poleg tega velja, da več papirja se reciklira, manj dreves je treba posekati. Reciklaža papirja posledično prispeva k varovanju okolja.

Animacija

Povezani dodatki

Celuloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Poglavitna sestavina rastlinskih tkiv in vlaken.

Beta D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovni gradnik celuloze.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Gutenbergova tiskarna (Mainz, 15. stoletje)

Revija Life je tiskarski postopek, ki ga je izumil Gutenberg, razglasila za najpomembnejši dogodek drugega tisočletja.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Kompleksni ion ki nastaja iz molekule vode oddajanjem protona.

Krčenje gozdov

Krčenje gozdov škodljivo vpliva na okolje.

Kako deluje kemični svinčnik?

Izum kemičnega svinčnika je bistveno olajšal pisanje.

Vodni mlin

Mehanske konstrukcije za izkoriščanje energije vode so uporabljali že v srednjem veku.

Added to your cart.