Osmanski vojak (16. stoletje)

Osmanski vojak (16. stoletje)

V osmanski vojski so služili tudi janičarji (pehota) in spahije (konjenica).

Zgodovina

Keywords

Otomanski vojak, Otomanski, Spahija, Janičar, Turščina, vojak, plačanec, kopje, sablja, Vojska

Povezani dodatki

Questions

 • Kje se je začelo širjenje Osmanskega cesarstva?
 • Katero ime se nanaša na staro turško kraljestvo?
 • Katero mesto so dolgoročno želeli osvojiti Turki?
 • Kaj pomeni izraz 'spahija'?
 • Kako se je imenovala enota, kjer so služili krščanski dečki, ki so jih ugrabili kot 'krvni davek'?
 • Kaj je bila kazen za nepoštene janičarje?
 • Ali drži, da so bili janičarji predvsem ugrabljeni kristjani?
 • Ali drži, da janičarjem ni bilo dovoljeno kaditi?
 • Katerega orožja janičarji niso uporabljali?
 • Kdo so bili spahije?
 • Katero orožje ni bilo del opreme spahij?
 • Katero orožje ni bilo del opreme spahij?
 • Kaj pomeni izraz 'handžar'?

Scenes

Vojaki

Spahija

Janičar

Orožje

Povezani dodatki

Bitka pri Beogradu (4.–22. julij 1456)

V spomin na legendarno bitko pri Beogradu med Madžari in Turki v 15. stoletju se vsako opoldne oglasijo cerkveni zvonovi.

Bitka pri Mohaču (29. avgust 1526)

Uničujoč poraz ogrske vojske proti osmanskim Turkom je pomenil konec pomembnega obdobja madžarske zgodovine.

Ognjeno kolo

Zanimiv izum branilca gradu v mestu Eger na Madžarskem se je izkazal kot učinkovito sredstvo v obrambi pred turškimi oblegalci.

Turški sultan (16. stoletje)

Na čelu Osmanskega cesarstva je bil sultan – gospodar življenja in smrti.

Beograd (15. stoletje)

Grad v Beogradu je bil eden najpomembnejših členov v takratni verigi mejnih utrdb kraljevine Ogrske.

Cromwellov konjenik (17. stoletje)

"Ironsides" so bili konjeniki, ki jih je ustanovil Oliver Cromwell in so se v angleški državljanski vojni borili na strani parlamenta.

Gotski opečnati grad (Gyula, Madžarska)

Najstarejši deli posebnega opečnatega gradu na jugovzhodu Madžarske so nastali ob koncu 14. stoletja.

Grad v Egerju (Ogrska, 16. stoletje)

Grad v Egerju je končno podobo dobil v 16. stoletju in postal pomemben člen v verigi obmejnih utrdb.

Konjenica Matije Korvina

Oklepni konjeniki Matije Korvina so bili velika vojaška moč na takratnih bojiščih.

Lutnja in njenjere

Lutnja spada med strunska glasbila v družino brenkal, pojavila se je že v stari Mezopotamiji.

Pehota Matije Korvina

Pehota je imela v vojski Matije Korvina pomembno vlogo.

Srednjeveški stolpi in bastije

Zgradba utrdb se je razvijala vzporedno z vojaško tehniko.

Turško kopališče (16. stoletje)

Gradnja kopališč in razvoj kopališke kulture je ena pozitivnih posledic turškega osvajanje Evrope.

Ukrainian Cossack (17th century)

Cossacks, members of independent semi-military communities, played an important role in the history of Ukraine.

Arabski bojevnik (6. stoletje)

Najpomembnejši orožji srednjeveškega bojevnika so bili lok, kopje in meč.

Bitka pri Varni (1444)

V bitki proti osmanskim Turkom, ki se je končala s porazom, je umrl tudi poljski in ogrski kralj Vladislav I.

Mošeja in minaret (17. stoletje)

Med ostanke turške arhitekture na Madžarskem sodita mošeja v Pécsu in minaret v Egru.

Added to your cart.