Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Sistem oskrbe s pitno vodo porabnikom zagotavlja neoporečno pitno vodo.

Geografija

Keywords

oskrba s pitno vodo, pitna voda, javne službe, vodnega omrežja, Črpanje vode, distribucija vode, Poraba vode, prečiščevanje vode, cisterna, vodni stolp, voda, potrošniki, vodnjak, črpalka, voda iz pipe, podzemna voda, tehnologija, poslovne storitve, Storitev, geografija

Povezani dodatki

Kako deluje vodni stolp?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje vodnega stolpa.

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Čistilna naprava za odpadne vode

V čistilnih napravah se čistijo odpadne vode gospodinjstev in industrije.

Afriško begunsko taborišče (Darfur)

Zaradi oboroženih spopadov in nasilja je moralo v pokrajini Darfur na zahodu Sudana več kot tri milijone ljudi zapustiti svoje domove.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Onesnaževanje prsti

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja prsti: kmetijstvo, industrija, naselja, odpadki.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Protipoplavni sistem

Obrambo pred poplavami zagotavljajo obrambni nasipi.

Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Vodnjaki

Vodnjak na potiskanje in vlečni vodnjak spadata med enostavne vodne črpalke.

Starorimska cesta in vodovod

O visoko razviti rimski civilizaciji nazorno pričata vodovodno in cestno omrežje, ki je povezovalo celotno cesarstvo.

Hipokloritni ion (OCl⁻)

Nastane pri dezinfekciji vode s klorom.

Vodikov klorid (HCl)

Plin brez barve, z močnim dušljivim vonjem, vodna raztopina je klorovodikova kislina.

Added to your cart.