Oksonijev ion (H₃O⁺)

Oksonijev ion (H₃O⁺)

Kompleksni ion, ki je odgovoren za kislost.

Kemija

Keywords

oksonijevi ion, kation, spojina ion, kisla, pH, kislost, koncentracija ionov, Anorganska kemija, ion, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Oksonijev ion H₃O⁺

Podatki

Molska masa: 19,01 g/mol

Oblika molekule: piramida

Kot vezi: 107°

Lastnosti

Oksonijev ion je sestavljen kation, ki nastane s protonacijo vode, in nosi en pozitivni električni naboj. V raztopinah z nevtralnim pH je koncentracija oksonijevih ionov in hidroksidnih ionov enaka (10⁻⁷ mol/dm³ pri 25 °C).

Če je koncentracija oksonijevih ionov višja, je raztopina kisla. v raztopinah je pH definiran kot negativni desetiški logaritem koncentracije oksonijevih ionov v raztopini.

Prostorsko zapolnjen model

Naracija

Povezani dodatki

Hidroksidni ion (OH⁻)

Kompleksni ion ki nastaja iz molekule vode oddajanjem protona.

Raztapljanje natrijevega klorida

Kuhinjska sol je topna v vodi: polarne molekule vode okoli ionov tvorijo hidratacijski ovoj.

Raztapljanje vodikovega klorida v vodi

Vodna raztopina vodikovega klorida je klorovodikova kislina.

Reakcija cinka in klorovodikove kisline

Pri raztapljanju cinka v klorovodikovi kislini se sprošča vodik.

Reakcija vodika in kisika

Plinska zmes vodika in kisika je pokalni plin, ki ob vžigu eksplodira.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Kisik (O₂) (srednja raven)

Plin brez barve in vonja, brez katerega ne bi bilo življenja na Zemlji.

Permanganatov ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se uporablja kot razkuževalno sredstvo.

Vodik (H₂)

Plin brez barve in vonja, lažji od zraka, najbolj razširjeni element v vesolju.

Added to your cart.