Ogljikova kislina (H₂CO₃)

Ogljikova kislina (H₂CO₃)

Tekočina brez barve in vonja, ki nastane pri raztapljanju ogljikovega dioksida v vodi.

Kemija

Keywords

ogljikova kislina, sodavica, šibka kislina, diprotic kislina, ogljikov dioksid, voda, karbonati, hidrogenkarbonati, gaziran, mineralna voda, labilen, kislo, bubble, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Ogljikova kislina H₂CO₃

Podatki

Molska masa: 62,03 g/mol

Gostota: 1,0000 g/cm³

Lastnosti

Ogljikova kislina obstaja le kot vodna raztopina. Je brezbarvna, šibka kislina rez vonja. Če je dlje časa izpostavljena zraku ali toploti, razpade na ogljikov dioksid in vodo. Njene soli se imenujejo karbonati, njene kisle soli pa hidrogen karbonati.

Pojavnost in proizvodnja

V naravi ogljikova kislina nastane z raztapljanjem atmosferskega ogljikovega dioksida v vodi. Ta proces igra pomembno vlogo pri preperevanju in ustvarjanju prsti. Njene soli so zelo razširjene, najbolj znana karbonata pa sta apnenec in dolomit. V industriji jo proizvajamo z raztapljanjem ogljikovega dioksida v vodi.

Uporaba

Ogljikovo kislino dodajamo mineralnim vodam in brezalkoholnim pijačam.

Prostorsko zapolnjen model

Naracija

Povezani dodatki

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Apnenec se pogosto uporablja in v različnih namenih.

Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Kompleksni ion, ki nastaja z oddajanjem protonov iz ogljikove kisline.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Ogljikov dioksid (CO₂)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki ima večjo gostoto od zraka. Potreben je za fotosintezo rastlin.

Ogljikov dioksid (CO₂)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki ima večjo gostoto od zraka. Potreben je za fotosintezo rastlin.

Ogljikov monoksid (CO)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki zahteva tudi človeška življenja zaradi okvar ogrevalnih naprav.

Ogljikov monoksid (CO) (srednja raven)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki zahteva tudi človeška življenja zaradi okvar ogrevalnih naprav.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Dušikova kislina (HNO₃)

Ena od oksokislin dušika. Je brez barve, jedkega vonja, močen oksidant.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Dušikasta kislina (HNO₂)

Ena od dušikovih okso kislin. Srednje močna kislina brez barve in z ostrim vonjem, ki obstaja samo v vodni raztopini.

Added to your cart.