Odprava New Horizons

Vesoljska sonda odprave New Horizons je bila izstreljena leta 2006. Proučevala bo Plutona in Kuiperjev pas.

Povezani dodatki

Upravni zemljevid Avstrije

Animacija prikazuje upravno delitev Avstrije.

Obnovljivi viri energije

Le kdo še ni videl žepnega računala na sončno energijo ali mlina na veter? Oglejmo si najbolj...

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

The loneliest place on Earth

There is a spot in the open ocean that is 2,688 km away from the nearest land.

Saturn

Saturn je drugi največji planet v Osončju, prepoznaven po svojih značilnih obročih.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Geografski koordinatni sistem (osnovna raven)

Z mrežo vzporednikov in poldnevnikov lahko natančno določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Added to your cart.