Od kamene do železne dobe

Od kamene do železne dobe

Animacija prikazuje razvoj sekire skozi arheološka obdobja.

Zgodovina

Keywords

ax, ročno ax, Palaeolithic, Neolitika, Bakrena doba, Bronze Age, Iron Age, baker, Ötzi, v prazgodovini, kamena doba, Orodje, arrowhead, glava sekire, hoe, zapestnica, strgalo, konica kopja, tul za puščice, arrow, pickaxe, posoda, nakit, Meč, Izdelava orodij, orožje, Način življenja, Zgodovina

Povezani dodatki

Scenes

Razvoj sekire

Starejša kamena doba (paleolitik)

Srednja kamena doba (mezolitik)

Mlajša kamena doba (neolitik)

Bakrena doba

Bronasta doba

Železna doba

Animacija

Narration

Zgodovina človeštva se deli na arheološka obdobja, poimenovana po materialih za orodja, ki so se takrat uporabljala, in po tehniki njihove izdelave. V nasprotju z zgodovinskimi obdobji arheološka po navadi niso jasno razmejena in se lahko od območja do območja celo razlikujejo. Tudi pregled razvoja določenih orodij lahko ponazarja razvoj človeštva.

Najzgodnejše arheološko obdobje se imenuje kamena doba in obsega starejšo (paleolitik), srednjo (mezolitik) in mlajšo (neolitik) kameno dobo.

V starejši kameni dobi so orodja praviloma izklesali iz kamna. Najpomembnejše orodje je bila vsestranska ročna sekira.

Glajenje kamna se je pojavilo v srednji kameni dobi, najbolj dodelana orodja iz glajenega kamna pa so bila izdelana šele v mlajši kameni dobi.

Eno najbolj naprednih orodij, ki so jih izdelali neolitski obrtniki, je bila sekira iz glajenega kamna, ki so ji v glavo zvrtali uho.

Kameni dobi so sledila obdobja uporabe različnih kovin. Pri izdelavi orodja sta najprej prevladovala kamen in baker, potem se je uporabljala bakrova zlitina – bron in nazadnje železo.

Ledeni človek Ötzi, ki je živel v bakreni dobi oziroma v eneolitiku, je že uporabljal bronasto orodje.

Najzgodnejši tip bakrovih zlitin je bil kositrni bron, v katerem sta bila zlita kositer in baker. Najpogosteje uporabljano orodje v pozni bronasti dobi je bila tulasta sekira.

Arheološki bronasti dobi je sledila železna doba, ki se je končala približno ob začetku našega štetja. Čas in način njenega konca pa se razlikujeta glede kulture in geografskega območja. V tem obdobju je prevladovalo železno orodje. Železna sekira, značilna za to obdobje, je še danes eno najuporabnejših orodij.

Povezani dodatki

Neolitsko naselje

Pod vplivom neolitske revolucije so se začele človeške skupnosti trajneje naseljevati.

Ötzi, ledeni človek

Človeška mumija, ki so jo našli v ledeniku v Alpah, najverjetneje izvira iz bakrene dobe.

Paleolitska jama

Prva bivališča v zgodovini človeštva so bogat vir informacij o načinu življenja naših prednikov.

Širjenje Homo sapiensa po planetu

"Razumni človek" je nastal v Afriki in se razširil na skoraj vse celine.

Arheološka izkopavanja (zemljanka)

Med gradnjo stavb ali infrastrukture pogosto naletimo na arheološka odkritja.

Dlakavi mamut

Izumrli trobčar, bližnji sorodnik slonov, ki ga je človek lovil v ledeni dobi.

Dolmen

Ti posebni dolmeni v današnji Nizozemski so bili zgrajeni pred približno 5000 leti.

Evolucija človeka

O mejnikih evolucije človeka pričajo oblikovanost lobanje in možganov.

Megalitske kulture v Evropi

Ogromne kamnite klade, stare več tisočletij, predstavljajo spomenike megalitskih kultur.

Mesto Ur (3. tisočletje pr. n. št.)

Staro mesto ob Evfratu je bilo pomembno sumersko središče.

Noetova barka

Po bibličnem izročilu je Noe barko zgradil na ukaz Boga, da bi rešil sebe, svojo družino in živali pred vesoljnim potopom.

Stonehenge (Velika Britanija, bronasta doba)

Kamniti velikan iz bronaste dobe in stoji v Angliji, še ni razkril vseh svojih skrivnosti.

Železarska industrija (osnovna raven)

V železarnah iz železove rude pridobivajo surovo železo.

Železarska industrija (srednja raven)

V železarnah iz železove rude pridobivajo surovo železo.

Egipčanske piramide (Giza, 26. stoletje pr. n. št.)

Piramide pri Gizi so edino, kar si lahko od sedmih čudes antičnega sveta ogledamo še danes.

Homo erectus

Pokončni človek je že izdeloval orodje in poznal ter uporabljal ogenj.

Zigurat (Ur, 3. tisočletje pr. n. št.)

Zigurati so bili veliki templji v obliki stopničastih piramid, ki so jih gradili v središču mezopotamskih mest.

Kovine

Kovinski atomi tvorijo pravilne kovinske mreže.

Srednjeveška kovačnica

Kovaštvo, ena najstarejših obrti na svetu, je v srednjem veku postalo še pomembnejše.

Added to your cart.