Ocetna kislina (etanojska kislina) (CH₃COOH)

Ocetna kislina (etanojska kislina) (CH₃COOH)

Drugi oksidacijski produkt etanola.

Kemija

Keywords

ocetna kislina, ocetne kisline, kis, karboksilna kislina, karboksilna skupina, fermentacija, ledocetna kislina, acetati, oksidacija, Etanol, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Mravljinčna kislina (metanojska kislina) (HCOOH)

Mravljinčna kislina je najpreprostejša karboksilna kislina.

Etanal (acetaldehid) (CH₃CHO)

Eden najpomembnejših aldehidov, ki se v industriji pojavlja kot vmesni proizvod in osnovna sestavina.

Etan (C₂H₆)

Drugi člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najbolj znan alkohol, ki je pomemben v prehrambni industriji.

Etilacetat (C₄H₈O₂)

Eden najpomembnejših estrov, ki nastaja pri reakciji etilnega alkohola in ocetne kisline.

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Oksalna kislina ((COOH)₂)

Najenostavnejši predstavnik dikarboksilnih kislin.

Naloge z molekulami V. (Ogljikove spojine z vsebnostjo kisika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja ogljikovih spojin z vsebnostjo kisika.

Added to your cart.